Hur släcker man en elbrand?

5 min
Alexander Ehrensvärd
24 jun, 2023

Ökningen av antalet elektroniska apparater i hemmet innebär en större risk för elbränder. I den här artikeln förklarar jag vad det innebär och vad du kan göra för att rädda liv och minimera skador.

Enligt statistik från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ryckte räddningstjänsten ut till cirka 5800 bränder och brandtillbud i vanliga boenden under 2022. En del av dessa är så kallade elbränder, men vad betyder det?

Vad är elbrand?

Det är ett samlingsbegrepp för bränder som har orsakats av el. Med andra ord beskrivs det som en brand som får sin tändningsenergi från el.

Här är några exempel på elbränder:

  • Kläder som antänds av ett element.
  • En strykbräda som antänds av ett kvarglömt strykjärn.
  • En överbelastning i elsystemet vid en elbilsladdning.

Den vanligaste orsaken till brand i hemmet uppstår i köket, närmare bestämt vid spisen. En kvarglömd kastrull eller stekpanna blir snabbt överhettad och kan antända närliggande brännbart material.

För att minimera risken för elbrand är det bra att ha kunskap kring förebyggande åtgärder, vad du gör om det börjar brinna och vilka efterföljande åtgärder du ska göra.

Hur förebygger jag en elbrand?

Att installera en brandvarnare och se till att den alltid har fungerande batterier är en billig livförsäkring. Den hjälper dig upptäcka en brand som ännu inte är fullt utvecklad.

Se till att du använder elektriska apparater på ett korrekt sätt. Genom att alltid vara närvarande när du lagar mat och stänga av apparater efter användning minimerar du risken för elbränder.

En annan orsak till elbrand är överbelastning av eluttag. För att förhindra detta är det viktigt att du inte ansluter för många apparater till samma eluttag. Hur många watt grenuttagen klarar varierar mellan leverantörer, men för att förebygga elbrand bör du inte ansluta flera skarvsladdar till varandra.

Se till att du alltid använder elektriska apparater som är godkända för den svenska marknaden. Inom EU tillämpas CE-märkningen, en produktcertifiering som visar att produkten lever upp till kraven för miljö, hälsa och säkerhet. Om du köper elapparater utanför EU bör du alltid se till att de är CE-märkta.

Du har säkert hört talas om mobilladdare som börjar brinna. Battericellerna kan explodera på grund av överhettning i USB-laddaren eller genom att litiumbatterier blir ostabila i olika lägen. Förutom att säkerställa att mobilladdaren är CE-märkt ska du även kontrollera att den är hel. Ladda inte med en mobilladdare som är trasig.

MSB rekommenderar att du bör ha följande för din brandsäkerhet i hemmet:

  • Brandvarnare
  • Pulversläckare minst 6 kg
  • Brandfilt minst 120 x 180 cm

Hur släcker jag en elbrand?

Om en elbrand trots allt bryter ut är det viktigt att tänka på att du ska använda släckmedel som inte leder elektrisk ström.

När en elektrisk apparat brinner ska du i första hand släcka med en pulversläckare. Om du inte har tillgång till en sådan brandsläckare ska du dra ut stickkontakten från eluttaget och därefter kväva elden med en brandfilt eller med vatten.

Ifall branden utvecklas ska du rädda dig själv och de omkring dig som är i fara.

Vad gör jag efter att en elbrand har inträffat?

Det finns olika efterföljande åtgärder beroende på storleken av elbranden, men här följer några generella åtgärder som du alltid ska göra.

Kontakta ditt försäkringsbolag för att registrera de skador som har uppstått, både materiella och eventuella personskador.

Du behöver även ta professionell hjälp för att göra en noggrann inspektion av elutrustningen innan den kan användas igen. Vanligtvis behöver apparatens kablar och paneler repareras..

Med kunskap om förebyggande åtgärder kan du bättre förbereda dig på att hantera en elbrand.

Jag hoppas att den här artikeln har gett dig en större förståelse för hur du kan minimera risken för elbrand i framtiden.

Vad gör man om strömmen går?

Det alltmer växande elberoendet ökar vår sårbarhet vid ett strömavbrott och ställer högre krav på vår kunskap. Klicka på knappen nedan för att ladda ner guiden om vad du ska göra när strömmen går.

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen