<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Kan jag fixa med elen själv?

4 min
Antoinette Savhammar
8 aug, 2020

Elektricitet är livsfarligt. För alla. Men hanterad på rätt sätt så kan man minimera risken för olyckor. Är du dock minsta lilla osäker på vad och hur du ska göra när det gäller el så kontakta en fackman för att få hjälp.

Vissa saker kan dock alla klara själva, som exempelvis att byta glödlampor och proppar. Ska man bara byta ut en trasig glödlampa så räcker det med att släcka lampan eller dra ur kontakten. Är det en taklampa och man inte riktigt vet säkert om den är tänd eller släckt så kan man för säkerhets skull ta ut proppen, slå av säkringen eller slå av huvudströmbrytaren. Även om man tycker att det är ganska ofarligt att byta en glödlampa så kan det faktiskt vara som så att lampan av någon anledning är strömförande. Detta märks inte och är inte farligt om den bara sitter i fred, men om du kanske står på en metallstege och tar tag i lampan, eller tar tag i lampan med båda händerna, så kan strömmen gå igenom kroppen.

Har en porslinspropp gått i elcentralen så ska man slå av huvudströmbrytaren innan man börjar öppna någonting och plocka ut proppen. Även här kan någonting orsaka att skåpet har blivit strömförande. Någon kan ha slarvat och inte satt fast en ledning ordentligt som sedan ligger emot någon metall i proppskåpet som leder ström.

Det går även bra att byta eluttag på egen hand. Men återigen, slå av huvudströmbrytaren medan du gör detta. Se till att alla kablar blir ordentligt fastskruvade och att de hamnar på rätt plats. Titta på det uttag som du ska byta ut och sätt kablarna på samma sätt i ditt nya uttag.

Skulle en kontakt ha gått sönder, eller en sladd fått en skada så att du vill klippa av den och flytta kontakten till en oskadad del av sladden, så kan du förmodligen fixa detta själv också. Men det kräver lite mer kunskap, så att man inte skadar kablarna när man skalar av plasten på dem.

Så länge metallen i en kabel är inkapslad i plast så är den säker. Det är först när någon metall sticker ut och vidrör något ledande material som någonting kan bli strömförande. Ibland räcker det med att det ledande materialet ligger väldigt nära den blottade metallkabeln eftersom elektronerna kan hoppa och bilda en ljusbåge, ljusbågen i sin tur kan orsaka en brand. Elektronerna vill alltid ta den närmsta och enklaste vägen. Därav att den gärna tar genvägen från lampan genom dig, via metallstegen, ner till marken om lampan skulle vara strömförande.

Vet du vad du ska tänka på vid ett längre strömavbrott?

Ladda ned våra checklistor.

Ladda ner checklistorna!

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen