Så här fungerar din elcentral

4 min
Antoinette Savhammar
20 jun, 2020

Sist i kedjan av alla stora elnät är våra bostäder med sina små elnät. Från det gemensamma gatunätet kommer elen in i flerfamiljshus och villor via en elcentral. Men vad är egentligen en elcentral, och hur fungerar den?

Ett slags skåp

Husets elnät är indelat i olika s.k. grupper, t.ex. "tvättstugan", "köket" eller liknande. Varje sådan grupp har en egen säkring. På det här viset blir inte hela huset strömlöst om det skulle uppstå ett fel, utan bara apparaterna och vägguttagen som hör till gruppen drabbas. Elcentralen är helt enkelt ett litet skåp som där säkringarna sitter samlade. Den innehåller ofta en jordfelsbrytare också. Elcentralen brukar man hitta i hallen, källaren, grovköket eller garaget. Om det är en stor byggnad så kan det även finnas en eller flera undercentraler. I, eller vid, elcentralen sitter huvudströmbrytaren med vilken man enkelt slår av all ström i bostaden. Det kan ju vara bra att stänga av strömmen för säkerhets skull om man ska göra något i anslutning till eluttag, hänga upp en ny taklampa, till exempel. Jordfelsbrytaren är en smart säkerhetsfunktion som slår av all ström om något blir fel. Den stänger alla grupper i bostaden som är kopplade till jordfelsbrytaren.

Olika varianter av elcentraler

Det finns två olika varianter av elcentraler, eller gruppcentraler. Antingen har du ett gammaldags så kallat proppskåp med keramiska proppar i, eller också ett modernare säkringsskåp med automatsäkringar (dessa kallas också för dvärgsäkringar eller dvärgbrytare). Båda sorterna har samma funktion; att leda inkommande ström till rätt ställen i bostaden, men även att slå av strömmen på en bråkdels sekund om något fel skulle inträffa någonstans i hemmets elnät.

Det finns för- och nackdelar med både keramiska proppar och dvärgsäkringar. Keramiksäkringen löser ut snabbare än dvärgsäkringen om något händer. Men när en keramisk propp har gått så måste den ersättas med en ny. Det här gör att det kan gå åt en hel del säkringar innan man lyckats hitta orsaken till att propparna går. Dvärgsäkringar däremot är små kontakter man bara fäller upp igen efter att de löst ut.

Hitta felet

För att lätt se var i bostadens elnät som ett fel har inträffat så bör det finnas ett schema över säkringarna och hur de är kopplade. På så sätt är det enklare att felsöka vid ett strömavbrott eller när en säkring gått.

Om du skulle drabbas av ett längre strömavbrott så kan det vara skönt att vara väl förberedd. Använda dig av våra checklistor för att antingen felsöka vad som föranlett avbrottet eller för att förbereda dig i förväg inför ett längre strömavbrott.

Var förberedd!

Ladda ner våra checklistor.

Ladda ner checklistorna!

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen