<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Elcertifikat solceller - så ansöker du om elcertifikat

6 min
Anders Averdal
30 nov, 2019

Senast uppdaterad 29 april 2021

Elcertifikat är ett medel som infördes 2003 för att stimulera produktionen av förnybar el. Från och med 1 juli 2021 tas en årsavgift på 200 kr ut för att ha ett elcertifikatkonto, vilket gör att det för många mikroproducenter inte längre blir lönsamt med elcertifikat.

Vad kostar det och vad kan jag tjäna?

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el som infördes för att främja förnybar elproduktion i Sverige. För varje megawattimme (MWh) förnybar el du producerar får du ett elcertifikat av staten. Elcertifikaten kan du sedan sälja, och på så sätt få en extra intäkt till din elproduktion.

Elcertifikaten säljs på den öppna elmarknaden, priset varierar eftersom det avgörs av säljare och köpare precis som på börsen. En kWh har sedan starten med elcertifikat 2003 genererat mellan ungefär 2 och 20 öre.

Under 2020 tjänade en genomsnittlig villaanläggning på 5 kW 31 kronor per år på elcertifikat.

När en årsavgift på 200 kr införs 1 juli 2021 kommer det alltså inte längre vara lönsamt att sälja elcertifikat för många villakunder. Här kan du läsa mer om hur du avslutar ditt elcertifikatkonto.

Så här gör du för att ansöka om elcertifikat

Först behörighet 
Både behörighet och ansökan ordnar du digitalt på Energimyndighetens hemsida. Steg ett är alltså att ansöka om behörighet till själva e-tjänsten där du kan söka certifikat. Du loggar in med bank-id och fyller i dina personuppgifter. Klart.

Ansök om behörighet här

Ansökan om elcertifikat
Logga in med ditt bank-id på Energimyndighetens hemsida under E-tjänster. Det finns flera valmöjligheter här, du ska välja Elcertifikat och ursprungsgarantier och därefter Ansökningsformulär.

Du får frågan om din ansökan gäller förhandsbesked, om du har en ny anläggning är svaret "nej".

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifterna är inga konstigheter att fylla i, men tänk på att innehav alltid ska vara 100 procent. Det räcker att en person i ditt hushåll står som ägare och kontaktperson.

Nätägare eller rapporterande företag
Sedan kommer du till avsnittet om Nätägare eller rapporterande företag. Ange organisationsnumret för din leverantör och tryck på 'tab'-tangenten så fylls rätt uppgifter i automatiskt.

Om du brukar få elnätsfakturor från Mölndals Energi ska du fylla i organisationsnummer 556509-4587.

Läs mer: “Varför får jag två elfakturor?”

Under Kontaktperson fyller du i den person du haft kontakt med hos din nätägare.

Grunduppgifter för anläggningen
Under Grunduppgifter är alla fält obligatoriska. Du får döpa din anläggning till vad du vill under Anläggningsnamn. Energimyndigheten godkänner bara anläggningar som tagits i drift, så datum under Datum då anläggningen var ny och Producerade el för första gången måste ligga bakåt i tiden.

Normalårsproduktionen beräknas i hela megawattimmar.

1000 kWh = 1 MWh

Antal produktionsenheter? Oftast har man bara en. Om du har flera som hänger ihop och har ett gemensamt driftstagningsdatum så är svaret 1. Observera att din anläggning måste mäta på timnivå för att energimyndigheten ska kunna utfärda elcertifikat – att kunna svara "ja" på den frågan är alltså ett krav.

Sedan kommer en fråga om huruvida din produktion rapporteras till koncessionspliktigt nät. Dubbelkolla gärna denna uppgift med ditt nätbolag, men om du blivit ombedd att fylla i “IKN” i fältet nätområdes-ID ska du sannolikt välja “nej” här, för övriga nätområdes-ID väljer du “ja”.

Investeringsstöd
Om du inte har fått något stöd så ska du svara nej, även om du har sökt och tror att du kommer få. Om eller när du får investeringsstöd ska du höra av dig till energimyndigheten så att de kan notera detta. Avslutningsvis ska du få upp ett litet plus vid rubriken Produktionsenhet så att du kan lägga till din solenergianläggning. Ser du inget plus där? Kolla att dina uppgifter är korrekt ifyllda.

Dubbelkontrollera och signera
Dubbelkolla alla uppgifter så att det inte smugit sig in några konstigheter. Det tar normalt 5-8 veckor att få svar på ansökan, så det är värt att kolla en extra gång. Notera att beskedet kommer med pappersbrev i din fysiska brevlåda.

Ser allt bra ut? Signera med bank-id och vänta på besked.

Källor
Här finns mer information om solenergi.


Jag vill prata med en specialist om solenergi

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen