<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Hur funkar solceller vid molnigt väder?

3 min
Victor Abrahamsson
19 aug, 2023

Solcellsanläggningar blir en allt vanligare syn på våra tak. Med Sveriges varierande väder uppstår det naturligt frågor om hur effektiva solceller är när solen inte lyser? I den här artikeln förklarar jag hur solceller fungerar vid moln.

Kan solceller producera el när det är molnigt?

Solceller är uppbyggda av olika skikt. Det mellersta lagret består av olika sorters kisel och består av elektriskt ledande material. När solstrålar träffar ytan uppstår elektrisk spänning som skapar likström. Med hjälp av en växelriktare omvandlas likströmmen till växelström som till slut kan används i våra hem.

Solinstrålning är alltså en förutsättning för att solceller ska kunna producera el. Dock råder det ofta en generell missuppfattning om att solcellerna är beroende av direkt solinstrålning, alltså soligt väder.

Det är inte helt sant, så för att kort svara på frågan:

Ja, solceller producerar el även vid moln, men inte lika mycket som när solen skiner.

Eftersom solceller är beroende av solinstrålning kan el produceras av såväl direkt solljus och indirekt solstrålning, så kallad diffus strålning.

Vad betyder diffus solinstrålning?

Diffus solinstrålning refererar till den indirekta solstrålningen som sprids av molekyler i atmosfären. Solstrålar kan till exempel ändra riktning genom att reflekteras i moln. Det är dessa solstrålar som till slut träffar solcellerna och skapar solenergi under molniga dagar.

Hur mycket ger solceller när det är molnigt?

Den diffusa solinstrålningen ger inte solenergi lika effektivt som direkt solljus, vilket innebär att solcellernas kapacitet minskar under molniga förhållanden.

Det är svårt att ge en exakt siffra på hur mycket solceller producerar en molnig dag. Det finns många variabler som avgör produktionen, till exempel graden av molnighet, temperaturen och vilken kapacitet dina solceller har. Man brukar räkna med att produktionen är ungefär hälften av den totala kapaciteten under lättare molnighet. Vid heltäckande molnighet kan den sjunka ner mot en tiondel av den totala kapaciteten.

Så fungerar solceller

Vill du lära dig mer om hur det går till när solstrålar omvandlas till solel i solcellerna? I vår guide nedan, som består av 16 sidor, hittar du svar på de vanligaste frågorna.

I guiden kan du läsa om:

  • Vad energi är.
  • Hur solstrålning blir till el.
  • Solcellen som ett mikroskopiskt kraftverk.
  • Hur solpanelerna arbetar tillsammans.
  • Varför du ska producera din egen solel. 

Solenergi: så funkar det

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen