<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Bli mikroproducent av solel

3 min
Anders Averdal
12 okt, 2019

Kan du bli mikroproducent av el? Ja, troligen. Det är kul att producera själv. Vissa brygger sitt eget öl, medan andra har en liten kryddträdgård. Att vara mikroproducent är egentligen detsamma som att producera för husbehov (eller lite till), som man brukade säga förr i tiden. Men att producera elektricitet för husbehov var helt otänkbart ända tills solcellerna gjorde entré och gjorde det möjligt för vanliga privatpersoner att bli mikroproducenter.

Vad menas med mikroproduktion?

Det finns ingen exakt definition av mikroproduktion. ”Mikro” i det här sammanhanget betyder egentligen bara att det sker i liten skala, men då måste man ju också jämföra med något. Ett mikrobryggeri är litet i jämförelse med de stora bryggerijättarna, men är ändå ofta tillräckligt stort för att vara en egen affärsverksamhet. Så hur är det med solel? Kan man som mikroproducent producera så mycket el att det faktiskt ger ekonomiskt överskott?

Svaret är nej. Om du mot förmodan skulle lyckas producera så mycket solel, räknas du inte längre som mikroproducent. Då blir du i stället en producent (om än en liten sådan) bland andra producenter på marknaden. Och precis på samma sätt som om du skulle börja sälja överskottet från äppelträden på den öppna marknaden, gäller helt andra regelverk än om du bara producerar för husbehov.

För att göra det möjligt – och fördelaktigt – för privatpersoner att producera el reglerar lagen vad som räknas som mikroproduktion. 

Lagens definition av mikroproduktion

Tyvärr är det inte så enkelt att det finns en enda lag som definierar mikroproduktion av el, utan både ellagen och skattelagen har var och en sin definition. Något förenklat kan man säga att ellagen styr det tekniska, medan skattelagen styr det ekonomiska.

Enligt ellagen är du mikroproducent om:

  • Du gör av med mer el än du producerar per kalenderår
  • Din solelanläggnings effekt är max 43,5 kW
  • Din huvudsäkring är max 63 A

Enligt skattelagen är du mikroproducent om:

  • Du matar ut (säljer) max 30 000 kWh per kalenderår
  • Din huvudsäkring är max 100 A

Lagen har också regler som underlättar för dig som mikroproducent:

  • Du har rätt till skattereduktion på 60 öre per utmatad kWh, alltså den överskottsel du säljer, dock max 18 000 kr/år
  • Elbolagen får inte ta ut abonnemangsavgift för utmatning av el från din anläggning om du förbrukar mer än du säljer.

Hur blir jag mikroproducent?

Det är faktiskt bara att montera upp en solelanläggning och trycka på knappen. Men först kan det vara bra att veta hur det här med egen solelproduktion fungerar. På vår sida om solceller kan du läsa och lära dig mer om solceller och vad du kan få för bidrag. Du kan också ladda ner vår guide Så här blir du din egen solelproducent. Det är en bra början på vägen till egen solelproduktion.

PDF icon

Så här blir du din egen solelproducent

Ladda ner guiden

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen