<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Solceller Sverige: hur bra är förutsättningarna?

3 min
Per Salomonsson
17 apr, 2021

Hur lämpligt är Sveriges klimat för solceller och hur många solcellsanläggningar finns det i landet? I den här artikeln besvarar jag frågor som jag brukar få angående solceller i Sverige. I slutet av artikeln kan du ladda ner en guide om hur solenergi fungerar.

Intresset kring solel i Sverige växer allt snabbare. Under de senaste 70 åren har solcellstekniken utvecklats från att vara något som försörjde satelliter i rymden till att nu kunna installeras på villataket för att försörja familjens elbehov.

Idag kan vem som helst som har en lämplig byggnad installera solceller, men hur är egentligen förutsättningarna för solceller i Sverige?

Funkar det att ha solceller i Sverige?

För att solceller ska vara en bra investering krävs det att de kan producera så pass mycket att du sparar mer pengar på sikt än vad installationskostnaden är. En viktig förutsättning för att investeringen ska löna sig är att solen skiner. Därför är det såklart bättre förutsättningar för solceller runt ekvatorn. I Sverige har vi betydligt färre soltimmar än i Sahara där solen lyser starkt mer än 4 300 timmar om året. Dessutom står solen betydligt lägre här under vinterhalvåret, vilket ger solstrålarna en lägre infallsvinkel.

Men skillnaden är faktiskt inte så stor som man kan tro. Vi har långa sommardagar och solcellers verkningsgrad sjunker ju varmare de är och ur det perspektivet är Sveriges svala klimat positivt för elproduktion från solceller.

Svaret är alltså: ja, det fungerar utmärkt med solceller i Sverige.

Hur mycket solel finns det i Sverige?

Enligt statistik från Energimyndigheten fanns det 44 000 solcellanläggningar i Sverige 2019. Den totala installerade effekten från solceller uppgick då till 698 MW.

Det råder ingen tvekan om att det blir alltmer populärt för Sveriges villaägare att installera solceller. Statistiken visar nämligen att 2019 var den första gången som majoriteten av den installerade effekten kom från anläggningar under 20kW, alltså mindre anläggningar på framför allt villatak. Tidigare har anläggningar med 20–1 000 kW producerat majoriteten.

Om du vill veta mer om hur det ser ut med solparker i Sverige så har min kollega Alexander Ehrensvärd skrivit en artikel om solparker i det svenska landskapet.

Så här fungerar solenergi

Vill du veta mer om hur solenergi fungerar? Då rekommenderar jag dig att ladda ner guiden Solenergi – så funkar det. Med hjälp av den här guiden tar du reda på:

  • Hur solstrålning omvandlas till el
  • Hur solceller och solpaneler fungerar
  • Varför du ska producera din egen solel
PDF icon

Solenergi - så fungerar det

Läs mer om hur solenergi och solceller fungerar i vår guide.

Ladda ner guiden

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen