<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Solceller verkningsgrad: vad betyder det?

4 min
Per Bergqvist
11 jan, 2020

Du har kanske hört talas om verkningsgrad när det gäller solceller. Man säger att priset på solceller nu för tiden är så lågt och verkningsgraden så hög att det är intressant att fundera på solenergi för vanliga privatpersoner. Men vad är verkningsgrad egentligen och vad har det för betydelse för mig?

Ett slags växelkurs – för energi

Begreppet verkningsgrad används främst när man talar om energi. Energi kan inte skapas ur tomma intet och energi kan heller inte förstöras. Däremot kan den omvandlas till andra energiformer. Det innebär att när vi förbrukar energi så förstörs den inte och försvinner, utan den omvandlas bara till andra energiformer.

Ta glödlampor till exempel. De blir varma. En del av elenergin omvandlas till värme i stället för till ljus. Men eftersom vi egentligen vill ha ljus och inget annat från en glödlampa, är värmen en oönskad bieffekt som kostar energi i onödan.

Verkningsgraden visar hur mycket av det vi matar in som omvandlas till det vi vill ha ut. 

Om precis all ström hade omvandlats till ljus i lampan hade verkningsgraden varit 100 % (eller 1 som man också kan säga) och den hade inte blivit det minsta varm. En sådan lampa skulle dessutom lysa mycket starkare och dra mycket mindre ström än de lampor vi är vana vid.

Får man mycket eller lite i slutändan?

En gammaldags glödlampa kunde bli glödhet medan moderna lågenergilampor bara blir lite varma. Det beror på att den moderna lågenergilampan har högre verkningsgrad än den gamla glödlampan, och kan alltså omvandla en större andel av elenergin till ljus. Det är därför en 7W LED-lampa ger dig ungefär lika mycket ljus som en gammal 60W-lampa.

Men trots att vi upplever att vi ”får mycket ljus för lite ström” med en LED-lampa, är verkningsgraden bara ca 15 % (d.v.s. 15 % av den tillförda elenergin blir till ljus och 85 % övergår till andra energiformer som t.ex. värme). Det är dock bra jämfört med gamla glödlampor som har en verkningsgrad på bara 2-3 %.

Hur mycket är tillräckligt?

Vad som är en tillräckligt hög verkningsgrad för att vi ska tycka att det är värt energikostnaden avgörs av hur viktig ”slutnyttan” är för oss. Ta bilen som exempel, en förbränningsmotor har ca 30 % verkningsgrad. Det innebär att endast 30 % av energin i bensinen används för att förflytta bilen. 70 % går helt till spillo i form av t.ex. värme. Rent slöseri tycker vissa, medan andra tycker att bekväm bilåkning gör det värt det. Och de flesta har nog inte ens en aning om att förbränningsmotorn i grunden är så ineffektiv.

Dagens solceller har en verkningsgrad på 15-20 %. Det betyder att ca 20 % av solenergin omvandlas till det vi vill ha i slutändan, nämligen elektricitet. Även om 20 % inte låter så mycket är det i kombination med överkomligt pris fullt tillräckligt för lönsam solelproduktion i en egen anläggning. Det här bör du veta om solenergi.

Du kan även lära dig mer om solelproduktion i vår guide Solenergi – så funkar det. Du kan ladda ner den här.

PDF icon

Solenergi - så funkar det

Lär du dig hur allt hänger ihop i anläggningen för egen produktion av solel.

Ladda ner guiden

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen