<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Storlek solceller: hur påverkar huvudsäkringen?

4 min
Anders Averdal
2 okt, 2021

När du ska köpa en produkt som resulterar i en ökad belastning på elnätet behöver du ta hänsyn till din huvudsäkring. I den här artikeln förklarar jag varför storleken på din huvudsäkring avgör hur stor solcellsanläggning du kan bygga.

Varför påverkar säkringsstorleken vilken solcellsanläggning jag kan bygga?

Din huvudsäkring begränsar hur mycket ström du kan ta ut och mata in på elnätet. Storleken anges i Ampere (A) och syftet med säkringen är att stänga av elanläggningen så fort du använder mer ström än den kan hantera. Med andra ord, proppen går.

För att undvika en vardag med ständiga strömavbrott behöver du ta hänsyn till storleken på din huvudsäkring när du ska göra större investeringar som tillexempel att installera en laddbox eller solceller.

Hur vet jag vad jag har för huvudsäkring?

Om du bor i en normalstor villa så har du troligtvis en huvudsäkring mellan 16 och 35 A. Eftersom nätavgiften baseras på huvudsäkringens storlek, står det angivet hur många ampere du har i elnätsfakturan. Men om du inte hittar informationen där så kan du ringa ditt elnätsbolag och fråga.

Hur stor effekt på solcellanläggningen kan jag ha?

När du ska investera i en solcellsanläggning behöver du ta reda på hur många ampereanläggningen kan leverera när den producerar som mest, med andra ord hur stor maxeffekt du kan ha på solcellsanläggningen. För att räkna ut detta brukar jag använda mig av följande formel:

Fassystem * Nätspänning * Huvudsäkring = Maxeffekt

Anta att du bor i en villa med 3-fassystem, har en nätspänning på 230 volt och en huvudsäkring på 16 A. Då räknar du ut maxeffekten på din solcellsanläggning på följande sätt: 

3 x 230 x 16 = 11 040 W

Det innebär att du kan bygga en solcellanläggning med en maxeffekt på 11 kW.

Hur gör jag om jag vill ändra min huvudsäkring?

Om du vill ha en större solcellsanläggning än vad din nuvarande huvudsäkring klarar av, kan du relativt enkelt ändra säkringsstorlek. Det första steget är att kontakta en elektriker som behöver göra en mindre installation på din elanläggning. När elektrikern slutfört ändringen så gör han eller hon en färdiganmälan till elnätsbolaget.

Om du överväger att öka huvudsäkringen för att bygga en större solcellsanläggning finns det två saker som är bra att vara medveten om; nätavgiften och mikroproduktion.

Nätavgiften

Tänk på att nätavgiften baseras på din säkringsstorlek. Nedan är exempel på hur våra nätavgifter skiljer sig åt. Priserna gäller från 2021-01-01 och tillsvidare. Gäller fast avgift vid trefasleverans.

Huvudsäkring i ampere

lgh 16 A

16 A

20 A

25 A

35 A

Fast avgift kr/år exkl. moms

701 kr

1483 kr

2770 kr

3057 kr

4425 kr

Fast avgift kr/år inkl. moms

876 kr

1854 kr

3463 kr

3821 kr

5531 kr

Mikroproducent

Som elnätskund har du möjlighet att installera egen elproduktionsutrustning upp till 43,5 kW och sälja all överskottsel genom att mata ut det på elnätet. Då kallas du för mikroproducent och slipper betala särskilda avgifter till elnätsbolaget. Men det finns vissa villkor som behöver uppfyllas. Bland annat får din huvudsäkring max vara 63A och du måste köpa mer el än du säljer över året. Anslutningen av produktionen skall ske i samma punkt som uttaget för konsumtion.

Det kan vara bra att veta att definitionen för mikroproducent skiljer sig åt i ellagen och hos Skatteverket. Definitionen ovan är från ellagen, medan Skatteverket (som främst påverkar möjligheten att få skattereduktionen 60-öringen) tillåter en huvudsäkring på max 100 A. Här kan du läsa mer om att vara mikroproducent.

Bra att veta om att bli solcellsägare

Vill du veta mer om hur du går tillväga för att bli solcellsproducent? I den här guiden går vi igenom allt du behöver veta, steg för steg.

Ladda ner guiden

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen