Timmätning elmätare: så funkar det

4 min
Alexander Ehrensvärd
21 jan, 2023

Kunskap är makt brukar det heta. Det gäller även elförbrukningen, där en elmätare med timmätning gör det möjligt för dig att aktivt styra förbrukningen och sänka dina elkostnader. Här berättar jag mer om hur timmätning fungerar, timprisavtal och de nya smarta elmätarna.

Varje bostad har en elmätare som mäter elförbrukningen. Elmätaren ägs av ditt elnätsbolag som också ansvarar för att läsa av mätaren och därefter skicka en faktura till dig baserad på din elanvändning. Så långt är nog de flesta med.

Många stannar här och nöjer sig med att se den totala elförbrukningen på räkningen. Men inte alla. Den som har en elmätare som visar elförbrukning per timme kan få bättre koll på när elen används. Med den kunskapen går det att göra aktiva val kring när du använder el och styra förbrukningen till tider på dygnet när elpriset är lägre.

Det krävs timprisavtal

Vill du spara pengar genom att styra elförbrukningen måste du först ha ett timprisavtal. Med ett vanligt rörligt elprisavtal betalar du ett medelpris för elförbrukningen varje månad. Det spelar alltså ingen roll när på dygnet eller vilken dag du använt mest el.

Med timpris däremot betalar du ett marknadspris för elen timme för timme. Det gör att du kan styra din förbrukning till tider då efterfrågan på el är låg och priset lägre. Du kan läsa mer om timprisavtal här. Tänk på att din elkostnad kan bli både högre och lägre med ett timpris, beroende på hur mycket du kan anpassa din elförbrukning efter elpriset. Här kan du läsa mer om timpris är rätt för dig

Du har rätt att byta elmätare

För att timmätning ska fungera måste din elmätare klara av timmätning. Många bostäder har redan den här möjligheten, men inte alla.

I oktober 2012 infördes en lag om att elnätsbolagen är skyldiga att kostnadsfritt byta ut den gamla elmätaren till en ny elmätare med funktion för timmätning om kunden önskar. Ditt nätbolag har enligt praxis tre månader på sig att genomföra mätarbytet.

Smartare elmätare på gång

Utöver detta är dessutom ett omfattande elmätarbyte redan i gång. Regeringen har nämligen fattat ett beslut om nya funktionskrav för elmätare vilket gör att elnätsföretagen behöver byta ut elmätarna. Över fem miljoner elmätare kommer att bytas ut i Sverige till den 1 januari 2025.

Kanske har du fått information om detta av ditt elnätsföretag? Den nya elmätaren ska ge mer detaljerad information om din elanvändning och du ska kunna se din förbrukning nästintill i realtid. På så vis får du bättre koll på vad som drar el och vilken effekt olika åtgärder ger. 

Kontrollera dina kontaktuppgifter

Är du elnätskund hos Mölndal Energi önskar vi att du kontrollerar så att dina kontaktuppgifter stämmer. Du gör det genom att logga in på Mina sidor. Till vänster hittar du ditt namn, klicka på det och lägg in korrekt mailadress och telefonnummer. Då kan vi hålla dig uppdaterad i god tid inför mätarbytet.

Vi kommer att genomföra elmätarbytet från våren 2023 till och med hösten 2024.

Läs mer om elmätarbytet

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen