<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Därför är biomassa en bra energikälla!

3 min
Leif Viklund
22 aug, 2020

Du har säkert hört talas om biomassa som en förnybar energikälla. Men vad är biomassa egentligen, och är den verkligen så bra för miljön? Det här kan vara bra att veta om just biomassa. 

Det började med en växt ...

Sedan människan lärde sig tämja elden har vi eldat med ved. För att tända elden började våra förfäder ofta med lite fnöske, sedan lade man på torrt gräs och några kvistar. När elden sedan tagit sig ordentligt lade man på större och större grenar, och ville man ha en stor brasa kunde man till slut lägga på stora stockar. Allt det vi har eldat med i alla tider är just biomassa. Ur biologisk synvinkel är allt som lever eller har levt (alltså både växter och djur) biomassa. Men när man pratar om biomassa som förnybar energikälla för elproduktion menar man inte längre levande biomassa som kan användas för energiutvinning. I praktiken betyder detta döda växter som kan eldas.

Biomassa är enligt Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2002:26 ”produkter bestående av vegetabiliskt material från jord- och skogsbruk som kan användas som bränsle för utvinning av energiinnehållet”.

Avfallet blir värdefullt

Det fina i kråksången är att biomassan vi använder i kraftverken huvudsakligen består av avfall som inte annars hade kommit till nytta. Här i Sverige, där vi har en stor skogsindustri, blir det stora mängder restprodukter i form av grenar, bark och träflis när sågverken och annan industri har tagit det de behöver. Det är de här restprodukterna från jord- och skogsbruk som omvandlas till fjärrvärme och el i kraftverken.

Men inte bara avfall

Man kan också odla för att producera biomassa. Så kallade energiskogar är ett exempel på just detta. Det är snabbväxande buskar och träd som inte används i vare sig jord- eller skogsbruk, utan som odlas enbart för att bli till värme och el.

Är inte olja också biomassa?

Oljan var en gång i tiden biomassa i form av växter och djur. Men det var så många miljoner år sedan att kolet i de organismerna numera är bundet i olja och kol djupt nere under berg och jord. Det kolet ingår helt enkelt inte i dagens kretslopp.

Den biomassa vi använder i kraftverken ingår i kretsloppet och ger alltså inget nettotillskott av kol, till exempel i form av koldioxid, till atmosfären. Det gör däremot fossila bränslen! Varje gång vi använder fossila bränslen tillför vi atmosfären kol i form av växthusgaser som inte skulle ha varit där om naturen själv fått bestämma.

 

 

Jag vill teckna elavtal med 100 % förnybar el

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen