<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Varför använder vi 230V växelström?

3 min
Klas Dahte
8 jun, 2019

De flesta av oss funderar kanske aldrig över varför vi har den ström vi har i elnätet. Från barnsben lär vi oss att vi har 230V spänning i vårt elnät, och att det är växelström. Men varför är det så? 

Men var det inte 220V?

Om du tittar på äldre elektriska apparater står det att de är gjorda för 220V, och alla som är födda före 1985 minns säkert att det var 220V som gällde i Sverige. Så varför är det 230V? Det är helt enkelt på grund av EU. När man skapade den gemensamma EU-standarden skulle den brittiska standarden, 240V, och den i övriga Europa vanliga standarden 220V anpassas till varandra. Kompromissen blev 230V och det är det vi använder numera.

Inte samma överallt

Den som har köpt en elektrisk apparat i USA och sedan försökt ansluta den till vägguttaget här hemma vet att det inte går. Den amerikanska stickproppen passar inte i våra vägguttag, och dessutom är apparaten gjort för 110V – alltså bara hälften av den spänning vi har i Sverige. Det finns alltså skillnader mellan standarderna för elnäten runtom i världen.

De fysiska kontakterna kan se väldigt olika ut runtom i världen, men själva elsystemet är av två huvudtyper:

  • 110–120 volt, 60 Hz (används i Nord- och Centralamerika, västra Japan)
  • 220–240 volt, 50 Hz (används i övriga världen med några få undantag)

Varför växelström?

Det finns två typer av ström. Likström som flödar i en och samma riktning, och växelström som ständigt byter riktning, alltså ”växlar fram och tillbaka”. Här hos oss växlar strömmen riktning 50 gånger varje sekund (50 Hz).

På 1890-talet rasade en strid mellan den tidens elektricitets-pionjärer i USA, Thomas A. Edison och Nikola Tesla. Edison ville att man skulle välja likström som standard, medan Tesla förespråkade växelström. Det låg stora affärsintressen bakom den här striden, eftersom båda ville leverera ”sin typ av ström” till de amerikanska konsumenterna som just börjat få tillgång till elektricitet.

Tesla vann den här striden och man bestämde sig för växelström, som nu används över hela världen. Men valet var inte en smaksak eftersom det finns tekniska skillnader mellan växelström och likström – som talade för växelström. Växelströmmen är bättre och ger mindre förluster när strömmen transporteras långa sträckor. Och det är ju bra för oss här i Sverige där elen från vattenkraftverken i Norrland ska transporteras många mil ner till konsumenterna söderut.

 

Jag vill teckna elavtal med 100 % förnybar el

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Prenumerera på bloggen