Hur ser min miljöpåverkan ut?

5 min
Henrik Dalman
24 sep, 2022

Hur stora växthusgasutsläpp orsakar din livsstil? Vad är bra att tänka på och vad kan du själv göra för att minimera ditt klimatavtryck? Det är svåra frågor som blir alltmer aktuella. Som tur är finns det svar och i den här artikeln har jag samlat kloka tips och råd på hur du kan minska din miljöpåverkan.

När du och jag äter, reser, handlar och lever våra liv lämnar vi ett klimatavtryck efter oss. I Sverige är det avtrycket betydande: vår klimatpåverkan är i snitt nio ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per person och år, vilket är mycket högre än det globala genomsnittet. Om vi ska leva i linje med Parisavtalet måste vi komma ner till max 1 ton CO2e per person och år enligt Naturvårdsverket.

Det finns mycket som du kan göra för att minska din klimatpåverkan. När du gör klimatsmarta val påverkar du också andra i rätt riktning. Ett bra första steg är att skaffa en överblick över hur dina vanor påverkar klimatet genom att använda en klimatkalkylator.

Generellt kommer utsläppen av växthusgaser orsakade av privatpersoner främst från dessa områden:

Resor och transporter

Enligt WWF står våra resor och transporter för omkring en tredjedel av växthusgasutsläppen inom Sveriges gränser där personbilarna är den stora klimatboven. Till vardags gör det därför stor skillnad att samåka eller låta bilen stå och i stället åka kollektivt, cykla eller ta tåget. Allt fler väljer också elbil.

Flygresor är för många den största källan till utsläpp. Att resa mer sällan, välja en kortare resväg och vara borta längre när man väl reser är olika sätt att minska sin klimatpåverkan. Du kan själv beräkna dina utsläpp genom ICAO:s flygutsläppskalkylator.

Mat och dryck

Hur livsmedel produceras och konsumeras har en stor påverkan på miljön. Maten vi äter här i Sverige står för ungefär en fjärdedel av en individs klimatpåverkan. De flesta känner vid det här laget till att det ur ett miljöperspektiv är bra att äta mindre kött, mer baljväxter och gärna välja närodlat. Ibland är det klurigt att välja rätt och jag kan rekommendera att testa WWF:s matkalkylator.

Färre har koll på problemet med matsvinn. Omkring 40 procent av den mat och dryck som produceras äts eller dricks inte överhuvudtaget. Bara i Sverige slängs ungefär en miljon ton mat per år. Samtidigt visar statistik från Naturvårdsverket att svenska hushåll blir allt bättre på att minska sitt matsvinn, så utvecklingen ser ut att gå åt rätt håll.

Konsumtion

Överkonsumtion av prylar, som kläder, möbler och elektronikprodukter belastar miljön och orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Den privata konsumtionen står för cirka två tredjedelar av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp totalt enligt WWF. Fundera alltid en extra gång på om du verkligen behöver den där nya saken, använd kläder och annat längre, byt/låna prylar av varandra eller köp begagnat.

Bostaden

Nästan 40 procent av all energi som används i Sverige går till byggnader och då främst till uppvärmning. I en villa är uppvärmning och varmvatten det som drar mest energi; cirka 80 procent av den totala elförbrukningen. 

Höga siffror, men samtidigt finns det många åtgärder att vidta för att spara energi och minska elförbrukningen i hemmet, som exempelvis att se över vitvaror, stänga av elektronik och byta ut glödlampor. Då hjälper du till att minska klimatavtrycket samtidigt som du får en lägre elräkning. Lär dig mer om vilka apparater i hemmet som drar mest ström och läs våra samlade tips kring hur du minskar elförbrukningen hemma.

Du gör också stor skillnad genom att välja fossilfri el. Visste du att Mölndal Energi är Sveriges första fossilfria energibolag något du kan läsa mer om här.

Bäst är utsläppen som undviks

Om du vill minska din klimatpåverkan är det alltid bäst att i största möjliga mån undvika att ge upphov till utsläpp. Om det inte går kan du välja att klimatkompensera.

Det vanligaste är att köpa en utsläppsminskning som skapats genom klimatkompensationsprojekt, ofta i utvecklingsländer. Jag kan inte rekommendera någon specifik aktör, men Naturskyddsföreningen har en bra beskrivning av hur klimatkompensation fungerar för dig som vill veta mer.

Konsumentverket har också en bra guide med allmänna tips om hur du lever mer hållbart som privatperson och Naturskyddsföreningen har samlat idéer för hur varje individ kan vara med och göra skillnad för klimatet.

Tillsammans mot en hållbar framtid

I vår guide kan du läsa om hur du kan bli mer energismart och minska din miljöpåverkan.

Ladda ner den här!

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen