<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Vad ska vi göra för att lyckas minska vår elförbrukning?

4 min
Karin Ekh
1 jan, 2021

Ett årsskifte är för många en möjlighet till nystart och förändring. Därför kan ett nytt år vara ett bra tillfälle att fundera på vad du och din familj kan göra för att minska er elförbrukning. Att förändra sina vanor är ofta svårare än vad man tror. Därför tänkte jag dela med mig av några verktyg hämtade från coachningsteknik.

Med dem blir det lättare att tillsammans genomföra en förändring, sänka er elförbrukning, och samtidigt minska både er miljöpåverkan och elkostnad.

Vilket mål har vi?

Till att börja med behöver ni sätta ett mål för hur mycket du och din familj ska sänka er elförbrukning. Bestäm också när i tiden ni vill ha nått er mål. För att kunna sätta ett rimligt mål är det bra att veta vad en normal energiförbrukning är och hur ni ligger till jämfört med liknande hushåll. I den här bloggposten skriver jag om normal energiförbrukning för en villa. Genom att ladda ner vår app Watter kan ni också se hur mycket el ni använder jämfört med liknande hushåll.

Vilka värden är viktiga?

För att du och din familj ska känna motivation kan det vara bra att ställa sig frågan ”Vad ger det här målet oss?”. Kanske är era drivkrafter kopplade till lägre miljöpåverkan eller till att få mer pengar över i plånboken. Tänk efter vad som driver er att nå målet.

Vilka hinder finns?

Vad har hindrat oss fram till nu? Och vilka hinder tror vi att vi kan stöta på framöver? Om ni redan innan identifierar potentiella hinder så är det enklare att hitta sätt att gå runt dem.

Vilka olika vägar finns?

Det finns många olika saker ni kan göra för att minska spara el och energi. Sänka inomhustemperaturen, ta kortare duschar, förbättra isolering med mera.

På vår hemsida har vi samlar många tips och råd, till exempel:

Vilka resurser behöver vi?

Vad behöver ni för att ta er mot målet? Vissa energieffektiviseringar kan kräva både tid, kunskap och pengar, medan andra är enklare. Även om det är sådant som ni kommer tjäna in på med tiden så kan det vara bra att vara medveten om det innan och göra en uppskattning av vilka resurser ni har. Resurser kan också handla om att man behöver lära sig något nytt.

Vilken uppgift börjar vi med?

Allt kan inte göras samtidigt, så bestäm vad som ska bli ert första steg. Vad ska ni börja med? Har ni många saker ni vill göra så kan det vara klokt att prioritera och rangordna i vilken ordning ni ska göra dem.

Sammanfatta

Sammanfatta detta för er själva i en mening, till exempel:

”För att minska vår miljöpåverkan ska vi ska sänka vår elförbrukning 2022 med 5 procent genom att sänka inomhustemperaturen 1 grad och att alla i familjen ska maximera sina duschar till 5 minuter.”

Jag hoppas att mina tips hjälper er på vägen, lycka till!

Så minskar du energislöseriet hemma

Läs mer

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen