<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Finns det tillräckligt med förnybar el om alla skulle vilja ha det?

6 min
Mattias Sjöstrand
11 sep, 2021

Som elhandelskund kan du välja ett elavtal med förnybar el. På så sätt kan du använda din konsumentmakt och visa vad du tycker är viktigt. Men vad skulle hända om alla valde förnybar el i sina elavtal? Skulle det finnas tillräckligt förnybar energi då? Det korta svaret är nej. Det långa svaret ger jag dig i texten nedan.

Hur vet jag att jag får förnybar el?

Alla elnät i Sverige är sammankopplade. De olika producenterna matar ut el på nätet som sedan miljontals konsumenter kan använda. Det måste ständigt finnas en balans mellan den elen som matas ut på nätet och den som används.

Men hur vet du att just du får förnybar el i ditt eluttag? Eftersom all el tas från en stor gemensam pott går det aldrig att säga exakt hur elen du får i ditt uttag har producerats. Istället finns det något som kallas ursprungsmärkning. All förnybar el som produceras ursprungsmärks. När du väljer förnybar el från ditt elbolag så köper de ursprungsmärkningar för mängden el du förbrukar. På så sätt kan de försäkra att det stoppas in samma mängd förnybar el i potten som du förbrukar.

Vi på Mölndal Energi säljer bara 100 % ursprungsmärkt förnybar el till våra kunder.

Förnybar el i Sverige

Men åter till frågan, kan alla få förnybar el? Om vi tittar på elproduktionen i Sverige under 2020 så stod vattenkraften för 45 procent, kärnkraften för 30 procent och vindkraften för 17 procent. Övriga 8 procent kom från värmekraft, där majoriteten av bränslet var förnybart biobränsle (källa Energimyndigheten). Det gör att närmare 70 procent av Sveriges energiproduktion var förnybar.

Även om man räknar med att vi i Sverige exporterade en del av vår producerade el så skulle inte alla i Sverige kunna få förnybar svenskproducerad el. Trots det skulle alla i Sverige kunna välja förnybar el i sina elavtal. Hur går det ihop?

Anledningen är att vårt elnät sitter ihop med både Norden och Europa och ursprungsgarantier köps och säljs mellan länderna.

Förnybar el i Europa

Om man tittar på elproduktionen i Europa 2020 så kom 38 procent av den producerade elen från förnybara källor och 37 procent från fossila källor (källa rapport från Ember och Agora Energiewende).

Produktionsslagen varierar stort mellan länderna. Norge till exempel producerar väldigt mycket vattenkraftsel. Eftersom norrmännen vet att de har så stor förnybar produktion så är det få konsumenter som aktivt väljer förnybar el i sina elavtal. Därför säljer Norge väldigt mycket av sin ursprungsmärkning till andra länder.

Men skulle alla i Europa välja förnybar el i sina elavtal så skulle det inte räcka till alla.

Spelar det någon roll om jag väljer förnybart?

Ibland får jag frågan: om jag ändå inte kan styra vilken el som kommer till mitt eluttag, spelar det verkligen någon roll vilken el jag köper? Det är en relevant fråga att ställa sig. Att välja förnybar el av ditt elbolag är ett sätt för dig att utöva din konsumentmakt, att visa att detta är viktigt för dig. Idag är det dessutom sällan dyrare att välja förnybar el i sitt elavtal, därför är det ett enkelt (och självklart) val att göra för miljön.

Du kan också använda din konsumentmakt till att köpa el från en leverantör som du tycker bidrar till en mer hållbar värld, till exempel någon som själv producerar förnybar el och investerar i mer förnybar produktion.

Kan jag göra något mer än att köpa förnybar el?

Att välja förnybar el är bara en av många saker du kan göra för miljön.

En annan sak är att själv bidra med mer förnybar el genom att skaffa solceller. Eller minska din egen elanvändning och sprida ut den över dygnet. Det är nämligen när vi förbrukar mycket el samtidigt som det produceras mest el från fossila bränslen. Därför är det viktigt att vi kapar våra förbrukningstoppar, även kallade effekttoppar, och jämnar ut elförbrukningen.

Mest el används under morgonen när vi går upp och under eftermiddagen när vi kommer hem från jobbet. Du kan till exempel tidsinställa tvättmaskinen till att gå mitt på dagen och ladda elbilen på natten.

Saker du kan göra för att bidra till mer förnybar och mindre fossil energi:

Jag vill ha 100% förnybar energi nu!

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen