<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView%20&amp;noscript=1">

Vad gör en elhandlare?

5 min
Rikard Nylander
11 mar, 2023

Det senaste året har vi sett väldigt höga elpriser vilket har gjort att allt fler börjat fundera över sina elavtal. Jag som arbetar med elhandel har fått många frågor kring just elpriset, om vad vi har för påslag och vad vi egentligen gör. Det är befogade frågor: vad gör egentligen en elhandlare? Eller snarare, vad betalar du oss för och därmed slipper göra själv?

Elnät och elhandel

Som du kanske vet så behöver du som kund både ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal. Traditionellt brukar detta förklaras med att man på elnätsfakturan betalar för att man får en kopparkabel (eller nu är det oftare en aluminiumkabel) ända fram till huset. På elhandelsfakturan betalar man för elen som flödar genom ledningen in i huset. Däremot är det inte riktigt så enkelt, för även utan en elhandlare kan det flöda elektroner in till ditt hus. Så vad är det mer en elhandlare bidrar med?

Elhandlaren köper el åt dig

För att svara på vad en elhandlare gör behöver vi zooma ute lite och titta på hur marknaden är uppbyggd. För att det ska vara balans i elnätet måste marknaden säkerställa att vi som land producerar lika mycket el som vi förbrukar – varje sekund. Detta görs genom att elen handlas i förväg på Nord pool. Här kan du läsa mer om hur elmarknaden fungerar.

Det är här vi elhandlare kommer in. Varje dag uppskattar vi alla våra kunders förbrukning och köper elen som behövs på Nord pool.

Om man skulle behöva köpa sin egen el

Hur skulle det då se ut om det inte fanns några elhandlare? Jo, då hade du som enskild kund själv fått uppskatta hur mycket el du skulle förbruka varje timma och skicka in det till Nord pool. Detta hade du sen fått hålla dig till. Om du exempelvis inte skulle hinna tvätta klockan 18, utan först klockan 19, hade du fått en straffavgift för att du inte hållit vad du förbundit dig till. Utöver det hade du som kund behövt köpa elcertifikat och ursprungsgarantier för den elen du förbrukar.

Det hade alltså krävt både en hel del tid och kunskap från dig.

Vad innebär påslag på el?

Jag upplever också att det kan finnas en förvirring kring vad påslag egentligen är. Det är inte så konstigt, vi inom elbranschen är ofta rätt otydliga med vad som är vad.

Kanske har du hört om spotpriset som är det pris som sätts på Nord pool timme för timme och som vi elhandlare köper in elen för. Ditt elhandelspris består av fler delar än spotpriset. Som jag tidigare nämnde tillkommer också ursprungsgarantier och elcertifikat, plus kostnader till Svenska kraftnät. Här kan du fördjupa dig i de olika delarna i elhandelspriset. Ibland kallas denna del för påslag, men ofta syftar man istället på kostnaden elhandlaren tar för sina tjänster.

Hur påslaget från elhandlaren är utformat varierar. Ibland är det en kostnad per kWh, ibland är det en månadskostnad, ibland en kombination av båda.

Hur jämför man elpris?

Många gånger skriver inte vi elhandlare ut vilka påslag vi har, och ibland så snackar vi om inköpspris istället för spotpris. Så ska du jämföra elavtal och elpris mot varandra är istället jämförelsepriset bra att utgå från. Elhandlare kan visa upp sina priser på olika sätt, men jämförelsepris ska alltid finnas med i anslutning till det visade priset, till exempel i mindre text under.

Jämförpris ska grunda sig på den totala kostnad som konsumenten betalar till elhandlaren för sin elkonsumtion, alltså inklusive fast avgift, påslag med mera. Jämförpris för el ska anges i öre per kWh, vid en årlig förbrukning av 2000, 5000 och 20 000 kWh. Jämförelsepriset för det rörliga månadspriset grundar sig på föregående månad, så se till att det är priset för samma månad som du jämför med.

Hos oss på Mölndal Energi hittar du vårt jämförpris i botten av vår prismodul.

Att tänka på när du väljer elleverantör

Att välja elavtal är enkelt, att välja rätt elavtal och elleverantör för dig kan däremot vara svårare. I vår guide ger vi dig tips och råd kring vad som är bra att tänka på när du väljer elleverantör.

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen