<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Så väljer du rätt huvudsäkring

4 min
Fredrik Lundmark
15 apr, 2023

Din huvudsäkring styr hur mycket ström du kan få från elnätet. Dessutom skyddar den din elanläggning mot överbelastning och elfel. Ofta tänker man inte så mycket på sin huvudsäkring, men när proppen går eller när du funderar på att installera en laddbox är det bra att ha lite koll. Här är några saker som är bra att veta om din huvudsäkring.

Vad är en huvudsäkring?

Huvudsäkringen är en mellanpunkt mellan elnätet och ditt hushåll, och styr hur mycket ström du kan förbruka. Om du överstiger kapaciteten din huvudsäkring har, eller om något är fel i ditt elsystem, stänger den av strömmen - ”proppen går”.

Huvudsäkringen sitter oftast i anslutning till din elmätare, antingen i samma elskåp eller i ett eget. Den kännetecknas ofta av tre runda proppar placerade ovanför eller bredvid varandra (om du har trefas). Ibland sitter elskåpet inomhus och ibland utomhus. Ofta har du ytterligare ett skåp där dina ”vanliga” proppar eller automatsäkringar sitter.

Vilken huvudsäkring har jag?

Storleken på säkringen mäts i ampere, förkortat A. Privatpersoner som har hushållsel och fjärrvärme klarar sig ofta med en huvudsäkring på 16 A. Har du elvärme eller en större villa är det vanligt med 20 A eller 25 A.

På din elnätsräkning hittar du vilken storlek du har på din huvudsäkring. Du kan också titta på färgen på proppen på din huvudsäkring, nedan ser du vilken färg varje storlek har. Skulle säkringen skilja sig från det som står på din elnätsräkning bör du kontakta ditt elnätsbolag, du som kund har ett ansvar att kontrollera så att du har rätt huvudsäkring. 

Vad är rätt huvudsäkring för mig?

Har du en för liten huvudsäkring så kan den gå sönder om du använder mycket el. Har du däremot en för stor huvudsäkring kan det innebära att du får betala en onödigt hög elnätskostnad.

Vilken huvudsäkring du behöver beror på mycket el du använder och om du har energikrävande maskiner eller apparater med ett högt effektbehov, till exempel en bastu eller elpanna. Ska du installera en laddbox kan du oftast behålla nuvarande säkringsnivå om du installerar lastbalansering.

I tabellen nedan kan du se hur stort effektuttag (hur mycket el som används samtidigt) och årsförbrukning varje säkring klarar.

Kan man undvika att få strömavbrott_säkringar_Mölndal Energi-1

Färg

Säkringsstorlek

Årsförbrukning

Maximalt 
effektuttag

Grå

16 A

0–20 000 kWh

11 kW

Blå

20 A

20 000–25 000 kWh

14 kW

Gul

25 A

25 000–30 000 kWh

17 kW

Svart

35 A

30 000–40 000 kWh

24 kW

Vit

50 A 

40 000–55 000 kWh

35 kW

Koppar

63 A

55 000–70 000 kWh

44 kW

Hur ändrar jag huvudsäkring?

Större ändringar i din elförbrukning kan göra det aktuellt att ändra storlek på huvudsäkringen. Det kan till exempel vara att du går från elvärme till fjärrvärme eller vill bygga en bastu. Kontakta då ett auktoriserat elföretag som kan hjälpa dig, du får inte själv som privatperson ändra säkringsnivå.

Elektrikern säkerställer att du faktiskt kan ändra din säkringsstorlek och utför bytet. När elektrikern är klar med sitt arbete skickas en färdiganmälan till ditt elnätsbolag. Därefter uppdaterar elnätsbolaget ditt elnätspris. Bor du i vårt elnät kan du se våra aktuella elnätspriser här.

Om strömmen går

I den här guiden berättar vi mer om vad du ska tänka på när strömmen gått, hur du gör en felsökning och eventuella ersättningar du kan få efter ett längre avbrott.

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen