Självklart har vi alltid ström, eller ...?

4 min
Mattias Sjöstrand
1 aug, 2020

Att det alltid finns tillgång till elektricitet är en självklarhet i dagens samhälle. Det är så självklart att de flesta inte ens kan föreställa sig hur det skulle vara att leva utan el någon längre period. Det närmsta strömlöshet vi kommer, är de enstaka tillfällen då det av någon anledning blir strömavbrott. Men vad gör du om strömmen faktiskt inte kommer tillbaka?

Elektricitet? Varför skulle man behöva det?

Låt oss börja med att titta i backspegeln. För ett par hundra år sedan fanns inte elektricitet i vårt samhälle. Ändå fungerade alla verksamheter som de skulle. När det behövdes extra kraft för att driva t.ex. sågverk eller kvarnar, togs kraften från strömmande vatten, vinden, ångmaskiner, eller livs levande hästar. Det behövdes ingen elektricitet för att driva den tidens samhälle.

Och det vart ljus

I början av 1800-talet upptäckte engelsmannen Humphry Davy att om man höll två strömförande kolelektroder nära varandra, uppstod en starkt lysande ljusbåge mellan elektroderna. Och vips hade han uppfunnit båglampan – världens första elektriska lampa.

Uppfinningen nådde så småningom Sverige, och på 1870-talet installerades bågljus på Blanchs Café i Stockholm. Detta var en sådan sensation att man faktiskt tog inträde när folk ville titta på den fantastiska nymodigheten ”elektrisk belysning”. Det var alltså just för belysning man använde elektricitet i början.

Sen kom resten

När Edison uppfann glödlampan tog den elektriska belysningen ett stort kliv framåt och började efterfrågas alltmer. 1884 byggde man Sveriges första elkraftverk i Göteborg, och nu började till och med de första privatpersonerna skaffa elbelysning. Strax före sekelskiftet 1900 hade vi ett tjugotal elkraftverk i Sverige.

En bit in på 1900-talet hade elektriciteten fått fäste och elektrifieringen spred sig snabbt över landet. Mekaniska industrier behövde inte längre drivas av vattenhjul, och kunde därför anläggas var man ville. Och tack vare elektriciteten blev vi inte längre lika beroende av dygnets ljusa timmar, så skiftarbete blev möjligt. Järnvägen elektrifierades och allt fler apparater, till exempel radion, kunde drivas med elektricitet.

Men även livet i hemmen påverkades positivt av elektrifieringen. Till exempel gjorde elmotorn det möjligt att få rinnande vatten och eluppvärmning av bostäderna bättrade på folkhälsan. Vid andra världskrigets utbrott 1939, var det bara ca 10 % av de svenska hushållen som ännu inte hade elektrifierats.

Självklart eller inte?

Sverige är i dag ett genomelektrifierat samhälle, och elförsörjningen är en grundläggande del av samhällsinfrastrukturen. Att vi alltid ska ha tillgång till den el vi behöver är så självklart för de flesta av oss, att vi aldrig ens reflekterar över hur det skulle vara att leva utan – eller med begränsad tillgång till – elektricitet. Det finns liksom inte på kartan ...

Ett kortare strömavbrott har väl de flesta varit med om någon gång. Kanske tyckte du till och med att det var riktigt mysigt att sitta med stearinljusen tända i väntan på att strömmen skulle komma tillbaka? Men även om strömmen alltid kommer tillbaka kan det ändå vara klokt att någon gång fundera över vad du skulle göra om strömmen faktiskt inte kom tillbaka, utan vi tvingas leva strömlöst en längre tid.

Läs mer om hur du kan spara el

Förbered dig väl om strömmen skulle gå

Här finns lite tips på vad man bör tänka på.

Ladda ner guiden!

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen