Hur många solcellsparker skulle krävas för att täcka Sveriges elbehov?

6 min
Per Salomonsson
21 okt, 2023

I somras när jag körde på motorvägar genom landet såg jag flera solcellsparker som byggts bara det senaste åren. Idag kommer drygt 1 procent av den producerade elen i Sverige från solceller, men den andelen växer för varje år. För skojs skull gjorde jag en uträkning för att se hur många solparker det teoretiskt skulle krävas för att täcka Sveriges elbehov.

Innan jag visar min uträkning så vill jag vara tydlig med att det i praktiken inte skulle gå att täcka Sveriges elbehov med el från solcellsparker. Anledningen är att solceller bara producerar el när solen lyser. För att kunna möta vårt elbehov varje dag, året runt, och ha balans i elnätet behöver vi även mindre väderoberoende elproduktion, till exempel kraftvärme.

Men åter till uträkningen. För att räkna ut hur många solcellsparker som krävs behöver jag ta reda på två saker, hur stort är Sveriges elbehov och hur mycket solel klarar en solpark att producera under ett år?

Hur stort är Sveriges elbehov?

Under 2022 var den totala elanvändningen i Sverige 137 TWh.

Just nu utgör solel drygt 1 procent av den totala elproduktionen, så för att täcka hela Sverige behov skulle det innebära en enorm utbyggnad av solparker från det befintliga utbudet.

Hur stor är årsproduktionen från en solpark?

Det finns många olika storlekar på solparker, men om vi skulle bygga solparker för att täcka hela Sveriges elbehov så antar jag att vi skulle bygga stora effektiva anläggningar. Därför utgår jag i den här artikeln från Sveriges största anläggning, nämligen HSBs solpark i Strängnäs. Den byggdes ut i maj 2023 och blev då åter Sveriges största med en installerad effekt på 21 MW. Anläggningen är nu på 45 hektar.

Anläggningen har en årsproduktion på 21 000 000 kWh. Så, hur många av solcellsparker av denna storlek skulle behövas för att täcka elanvändningen 2022?

137 tWh = 137 000 000 000 kWh

137 000 000 000 kWh / 21 000 000 kWh = 6 524

För att täcka Sveriges elbehov 2022 med enbart solparker skulle det alltså behövas 6 524 stycken solparker, vilket skulle täcka 293 571 hektar mark. Det låter kanske mycket men motsvarar runt 0,7 % av Sveriges yta.

Stort intresse för mindre solcellsanläggningar

Men kommer vi behöva så många solparker? Förmodligen inte.

Kanske har du eller en granne i området installerat solceller på taket. Det är kombinationen av alla typer av solcellsanläggningar som gör att andelen installerad effekt från solceller ökat kraftigt de senaste åren. Vilket i sin tur gör att vi kommer kunna täcka Sverige elbehov mer och mer med solenergi, även om det troligen aldrig kommer att bli till 100 procent.

Energimyndigheten delar upp solcellsanläggningar i tre olika effektklasser och har statistik på hur stor andel av installerad effekt respektive effektklass har:

  • Effektklass <20 kW, står för drygt 56 procent av den installerade effekten solel i Sverige.
  • Effektklass 20-1000 kW, står för 37,4 procent av den installerade effekten.
  • Effektklass > 1 000 kW, står för drygt 6 procent av den installerade effekten.

Det är alltså de mindre solcellsanläggningarna som sitter på taken på villor och företagsanläggningar som står för majoriteten av Sveriges produktion av solenergi.

Ojämn solelproduktion över året

Eftersom solceller endast kan producera solel när solen lyser så går det inte att täcka hela Sveriges elbehov med solenergi med dagens teknik. Framför allt då Sverige är mörkt större delen av dygnet på vinterhalvåret.

Solenergi och kraftvärme en bra kombination

Som tur är behöver vi inte förlita oss på en enskild elproduktion. Till exempel är kraftvärmeverken ett utmärkt komplement till solparkerna för att förse Sverige med hållbar el. Eftersom kraftvärmen producerar el och värme samtidigt, går produktionen på helfart under vinterhalvåret men pausas ofta sommartid. Det är också en energiproduktion som främst använder fossilfria bränslen och som är oberoende av vädret - en tillförlitlig och stabil energikälla helt enkelt.

Snart får Mölndal ännu mer närproducerad solel

Inom kort kommer du att kunna skörda solen från Mölndals första solcellspar på Kikås. Är du intresserad av att veta mer om solparkens lösningar för dig som privatperson eller ditt företag? Klicka på knappen för att läsa mer om projektet.

Läs mer om vår kommande solpark på Kikås

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen