<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Varför byggs det många solcellsparker just nu?

5 min
Alexander Ehrensvärd
16 sep, 2023

Just nu pratas det mycket om solcellsparker, både i Sverige och internationellt. I den här artikeln förklarar jag vad en solcellspark är och varför dess popularitet har växt de senaste åren. I slutet av artikeln kan du läsa mer om vår solpark på Kikås.

Vad är solcellspark? 

En solcellspark eller solpark är samlingsnamn för storskaliga solcellsanläggningar. När man pratar solparker syftar man alltså inte till din eller grannens solceller på taket utan stora anläggningar som genererar en betydande mängd el. Oftast står de på marken men i några fall kallas även väldigt stora solcellsanläggningar på industritak för solcellsparker.

Under 2022 producerades sammanlagt omkring 2 TWh solel i Sverige, en imponerande ökning på 75 procent jämfört med föregående år.

Varför byggs det fler solparker? 

Under de senaste åren har diskussionen kring solcellsparker intensifierats i Sverige. I slutet av 2022 fanns det 65 solcellsparker i Sverige (med större effekt än 1000 kW) och det planeras och byggs just nu flera stora solcellsparker, bland annat vår solpark i Kikås. Här kan du läsa mer om solparker i Sverige.

Solparkernas popularitet växer av många anledningar, här är några av fördelarna som talar för att vi kommer att se fler solparker i framtiden:

Korta ledtider

Jämfört med många andra energikällor går det fort att bygga en solpark. Omfattningen av projektet avgör hur lång tid det tar, men det finns många exempel där man inom ett år lyckats få bygglov och färdigställt en större solpark. På grund av den korta ledtiden är det också relativt billigt att bygga solparker jämfört med annan elproduktion.

Ökad elförbrukning

Energimyndigheten har prognoser som tyder på en fördubbling av Sveriges elanvändning fram till 2035. I takt med den ökade elförbrukning finns det ett stort behov att bygga mer förnybar energiproduktion. Med solparkernas korta ledtider är det en utmärkt pusselbit för att kunna täcka framtidens behov.

Kompletterande energikälla

Det finns många fördelar med solceller. En sådan är att produktionskurvan stämmer väl överens med elförbrukningskurvan över dygnet. Majoriteten av samhället förbrukar el från att solen stiger upp till den går ner, precis den perioden som solcellerna producerar el. Det är också ett bra komplement till vindkraftverk under vindstilla perioder, till vattenkraftverk under torra perioder och till kraftvärme som främst producerar el vintertid.

Stabil avkastning till markägare

För en lantbrukare som äger mycket mark finns det ekonomiska incitament att bygga solcellsparker. En del arrenderar ut marken och får en stabil avkastning på lång sikt, andra väljer att bygga egna solparker och får en större avkastning.

Oanvänd mark

Sveriges största solpark finns för tillfället i Strängnäs och har en anläggning på 45 hektar. För att vi ska kunna bygga solceller behövs stora ytor och det gör det i vårt avlånga land. Sveriges landyta är 41 miljoner hektar varav den bebyggda och anlagda marken utgör under 3 procent av den totala ytan. Här finns stor potential för nya solparker.  

Fossilfri energikälla

I en tid där omställningen från fossila energikällor är mer kritisk än någonsin och med en ökande energiförbrukning erbjuder solparker en lovande väg mot en hållbar elproduktion i Sverige.

Snart får Mölndal sin första solcellspark

Inom kort kommer du att kunna skörda solen från Mölndals första solcellspark på Kikås. Är du intresserad av att veta mer om solparkens lösningar för dig som privatperson eller ditt företag? Klicka på knappen för att läsa mer om projektet och skriv upp din emailadress för att få löpande uppdateringar.

Läs mer om vår kommande solpark på Kikås

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen