Solparker Sverige: Nu växer solparkerna fram i det svenska landskapet

6 min
Alexander Ehrensvärd
6 jun, 2020

Uppdaterad 11 maj 2023
Numera ser man ofta solpaneler på villataken runt om i landet. Allt fler privatpersoner ser möjligheten att slå ett slag för både hushållsekonomin och miljön genom att producera egen solel. Men solel produceras också i större skala. Nu byggs det solparker i Sverige och fler är på gång!

I mars 2020 påbörjades bygget av Sveriges då största solpark i Strängnäs i Sörmland. Etapp ett slutfördes den sommaren och omfattade 35 hektar med drygt 41 000 solpaneler och en effekt på 14MW. Solenergin som den alstrar motsvarar cirka 5 000 lägenheters elanvändning på ett år.

I etapp två ska Strängnäs solpark utökas till 21 MW, men innan den blir klar hann den bli omsprungen i storlek av en solpark i Sjöbo och en i Skurup som har en effekt på 18 MW vardera. Strängnäs kommer ta tillbaka sin förstaplats, men endast en kort stund då det planeras och byggs många fler stora solparker, bland annat i Kungsåra (Västerås) och Tierp på 22 MW vardera.

Som du hör byggs det en hel del stora solparker just nu.   

Solcellsparkernas land

Sedan jag skrev den här artikeln 2020 har antalet solparker i Sverige gått från ett tiotal till 65 stycken över 1 MW vid 2022 års slut. Tillsammans har de en installerad effekt på 144 MW. Den senaste tidens elpriser i kombination med ett engagemang kring förnybar energi, har gjort att intresset för solel blivit rekordstort. 

Solparker i Västsverige

Solcellsanläggningar har funnits i Sverige ett bra tag, men det är framförallt under de senaste åren som en kraftig utbyggnad har ägt rum. I Västra Götaland är den största solparken Nya Solevi utanför Göteborg. Den har funnits sedan 2018 och består av ca 20 000 solpaneler som har en installerad effekt på 5,5 MW.

Den har efter det fått sällskap av flera solparker, bland andra Utby solcellspark på 5,5 MW och Hisingen Logistikpark på 3,7 MW. Snart får den sällskap av ytterligare en här i Mölndal!

Snart en solpark i Mölndal

Vår egna solpark i Kikås planeras och förbereds just nu. Med sina 5 MW kommer den vara stor i Västsverige även om den inte blir störst i landet. Den kommer bidra med viktig lokal och förnybar el som räcker till cirka 2 000 lägenheter årligen. En fördel är att den byggs på en deponi där marken inte kan användas till exempelvis jordbruk, något som ibland varit en diskussion för andra solparker. 

I stor skala – och i liten

I stora delar av Sverige finns det de rätta geografiska förutsättningarna för att producera solel på ett lönsamt sätt. Det är de stora solparkerna ett bevis på. Men det som fungerar i stor skala fungerar också i liten skala. Som mikroproducent kan du minska dina energikostnader genom att producera solel från en egen solcellsanläggning. Egenproducerad solel är – förutom en minskad elräkning – ett bra sätt att minska ditt klimatavtryck.

Räkna rätt och gör din egen solel

För att se om solel kan löna sig för dig gör du en kalkyl. Kostnaderna för din egen solcellsanläggning vägs mot hur mycket el den kan tänkas producera. Förhoppningsvis kan du minska din köpta el och sälja överskottet som anläggningen producerar.

En viktig faktor i kalkylen är elpriset – och hur det kan tänkas förändras i framtiden. Den här faktorn är tyvärr svår att beräkna. De stundtals höga elpriserna har gjort många solcellsinstallationer mycket lönsamma, samtidigt har elpriset varierat kraftigt och även varit rekordlågt stundtals. Olika skattelättnader och subventioner påverkar också kalkylen. Som mikroproducent kan du få reducerade skatter för den överskottsel som du matar ut på nätet.

Strålande utsikter för klimatet

Solen är den renaste av alla energikällor, och om du har ett tak kan du välja att producera egen solel. En solelanläggning ger inga utsläpp, skapar inga växthusgaser eller förstör inte några naturvärden.

Har du inget eget tak kan du teckna ett elavtal som ger dig solel.

Båda är aktiva val du gör för miljö och klimat och där ditt val blir en investering – en investering i en hållbar framtid.

Läs mer om varför du bör välja solel eller vindel

Ladda ner guiden!

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen