<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Solparker Sverige: Nu växer solparkerna fram i det svenska landskapet

4 min
Alexander Ehrensvärd
2 maj, 2020

Numera ser man ofta solpaneler på villataken runt om i landet. Allt fler privatpersoner ser möjligheten att slå ett slag för både hushållsekonomin och miljön genom att producera egen solel. Men solel produceras också i större skala. Nu byggs det solparker i Sverige och fler är på gång!

I mars 2020 påbörjas bygget av Sveriges hittills största solpark. Parken ligger i Strängnäs i Sörmland. Enligt plan kommer den att omfatta 45 hektar med runt 50 000 solpaneler. Solenergin som den alstrar motsvarar cirka 7 500 lägenheters elanvändning på ett år. Sommaren 2020 ska stora delar av anläggningen vara i drift och leverera el till svenska hushåll.

Solparkernas land

I Sverige finns redan ett tiotal solparker som omvandlar solens strålar till elektricitet. De största av dessa har en sammanlagd elproduktionskapacitet på cirka 23 MW.

Den nya solparken i Strängnäs ska ensam generera nästan lika mycket, uppåt 20 MW, och ha en produktionskapacitet upp till 18 GWh.

Solkraft i västerläge

Solcellsanläggningar har funnits i Sverige ett bra tag, men det är framförallt under de senaste åren som en kraftig utbyggnad har ägt rum. I Västra Götaland är det framförallt två stora solcellsanläggningar som sticker ut – och har skapat tidningsrubriker. Den största solparken är Nya Solevi utanför Göteborg. Den har funnits sedan 2018 och består av ca 20 000 solpaneler som har en installerad effekt på 5,5 MW.

Den näst största är Solsidan som ligger i Varberg och omfattar 9 300 paneler. Solsidan invigdes 2016 med den då rekordstora effekten vid 2,7 MW.

I stor skala – och i liten

I stora delar av Sverige finns det de rätta geografiska förutsättningarna för att producera solel på ett lönsamt sätt. Det är de stora solparkerna ett bevis på. Men det som fungerar i stor skala fungerar också i liten skala. Som mikroproducent kan du minska dina energikostnader genom att producera solel från en egen solcellsanläggning. Egenproducerad solel är – förutom en minskad elräkning – ett bra sätt att minska ditt klimatavtryck.

Räkna rätt och gör din egen solel

För att se om solel kan löna sig för dig gör du en kalkyl. Kostnaderna för din egen solanläggning vägs mot hur mycket el den kan tänkas producera. Förhoppningsvis kan du minska din köpta el och sälja överskottet som anläggningen producerar.

En viktig faktor i kalkylen är elpriset – och hur det kan tänkas förändras i framtiden. Den här faktorn är tyvärr svår att beräkna. Men samtidigt är det realistiskt att förvänta stigande elpriser i framtiden. Olika skattelättnader och subventioner påverkar också kalkylen. Som mikroproducent kan du få reducerade skatter för den överskottsel som du matar ut på nätet.

Strålande utsikter för klimatet

Solen är den renaste av alla energikällor, och om du har ett tak kan du välja att producera egen solel. En solelanläggning ger inga utsläpp, skapar inga växthusgaser eller förstör inte några naturvärden.

Har du inget eget tak kan du teckna ett elavtal som ger dig solel (eller el från 100 % förnybara energikällor).

Båda är aktiva val du gör för miljö och klimat och där ditt val blir en investering – en investering i en hållbar framtid.

PDF icon

Läs mer om varför du bör välja solel eller vindel

Båda alternativen är två av de mest förnybara energikällorna som finns.

Ladda ner guiden!

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen