<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Köpa solceller: så fungerar det

5 min
Anders Averdal
25 jul, 2020

Updaterad 6 maj 2021
Det finns ett ökat intresse bland villaägare att skaffa solceller, en investering som har visat sig lönsam på lång sikt. Eftersom solceller fortfarande är ett relativt nytt fenomen är det nu många som köper solceller för första gången. Syftet med den här artikeln är att belysa de mest grundläggande sakerna du ska tänka på när du ska skaffa solceller - från idé till färdig installation.

Varför ska jag skaffa solceller?

Det kan finnas många anledningar till varför du funderar på att skaffa solceller. Kanske har du en granne som nyligen installerade solceller på taket? De vanligaste anledningarna till att börja fundera på att skaffa solceller brukar vara för att man vill minska elkostnaderna, bidra till ett mer hållbart samhälle och bli självförsörjande solelproducent.

Minska elkostnaderna

Med egna solceller producerar du en del av den el du förbrukar och du kan dessutom sälja överskottsel vidare. Genom att minska behovet av inköpt el och möjligheten att sälja eventuell överskottsproduktion, minskar du dina elkostnader.

Bidra till ett mer hållbart samhälle

Solenergi intar en särställning bland andra fossilfria energikällor. En mindre solelanläggning på taket förstör inga naturvärden såsom skog, vattendrag eller djurliv. Den lämnar inget avfall som måste tas om hand och dessutom är den helt tyst.

Bli självförsörjande solelproducent

Den personliga tillfredsställelsen i att vara sin egen producent är en viktig faktor för många, vare sig det handlar om att tävla med grannen om vem som lyckas producera mest solel eller känslan av att vara mer eller mindre självförsörjande.

Vad ska jag tänka på när jag köper solceller?

När du funderar på att investera i solceller kan det dyka upp många frågor. För att göra det enkelt för dig, så har vi sammanställt en lista med grundläggande saker som du bör tänka på innan du skaffar solceller.

Ta reda på dina förutsättningar

Alla har olika förutsättningar för att installera solceller. Var du bor och hur ditt tak ser ut kan vara avgörande för om det är en bra idé eller inte. Till exempel blir elproduktionen som störst om ditt tak vetter mot söder. En annan faktor som spelar roll är takets riktning. Den optimala taklutningen skiljer sig mellan norra Sverige (cirka 45°) och södra Sverige (cirka 35°). Det är dock inte helt avgörande, utan en lutning på cirka 40° ger i regel god produktion.

Gör en investeringskalkyl

Det finns ingen standardiserad kalkyleringsmall för investering i solceller. Oftast kan leverantören av solceller hjälpa dig att göra en investeringskalkyl, men om du föredrar att göra en egen detaljerad kalkyl, kan du använda den mall som tagits fram av Mälardalens högskola som del i ett forskningsprojekt.

Ta in offerter från flera leverantörer

Att skaffa solceller är en relativt ny företeelse och därför kan det vara stor skillnad mellan olika leverantörers kunskaper och erfarenheter. Vår rekommendation är att ta in offerter från flera leverantörer och jämföra garantier och andra delar av erbjudandet.

Du som är teknisk kunnig kan göra delar av installationen själv, men anslutningen till elnätet måste utföras av behörig elektriker. Om du som de allra flesta vill ha en färdig lösning monterad och startklar, kan du vända dig till en leverantör av solcellsteknik.

Få skatteavdrag för grön teknik

Vilka bidrag och subventioner som är möjliga att använda varierar över tiden. Tidigare fanns ett solcellsstöd som du kunde ansöka om, men sedan 1 januari 2021 kan du istället få ett skatteavdrag för grön teknik. Vårt tips är att undersöka vilka möjligheter som finns just nu och där du bor.

Behöver jag ansöka om bygglov?

Slutligen kan det vara bra att veta att vissa installationer av solceller kräver bygglov. Olika kommuner kan ha olika regler och vissa kommuner har särskilda riktlinjer för solceller. Läs på kommunens hemsida vad som gäller, eller kontakta byggnadsnämnden i kommunen.

Så här blir du din egen solelproducent

Både privat och i företaget får jag ofta frågan om vad de mest grundläggande sakerna man ska tänka på när man ska skaffa solceller. Därför har jag satt samman en guide på 20 sidor med saker du bör tänka på när du funderar på att bli din egen solelproducent.

I guiden kan du läsa om:

  • Vilka förutsättningar som krävs
  • Vad som påverkar kalkylen
  • Hur du kan tänka kring leverantörer
  • Lagar och regler

Så här blir du din egen solelproducent

Ladda ner guiden

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen