Vad är en solpark?

5 min
Rikard Nylander
16 apr, 2022

Tycker du att solen skiner för sällan här på våra nordliga breddgrader? Tvärtemot vad en del tror, finns det i stora delar av Sverige riktigt bra förutsättningar för att producera solel på ett lönsamt sätt. Nu växer solparkerna fram som svampar ur jorden, däribland vår solpark på Kikås deponi, några kilometer utanför Mölndals centrum.

Jag är med och projektleder byggandet av vår kommande solpark och jag har märkt att många jag pratar med är nyfikna på hur det funkar.

Solpark, eller det lite längre ordet solcellspark, är en större solcellsanläggning som installeras på marken. De som bygger och driver den kan vara allt från stora företag och lantbrukare till statliga instanser eller energibolag som vi.

En solpark är ett smart sätt att i större skala omvandla energin från solens strålar till elektricitet. En solelanläggning ger inga utsläpp, skapar inga växthusgaser och förstör inte några naturvärden. I takt med att kostnaderna för den tekniska anläggningen minskar, ökar intresset för storskalig produktion av solel.

Plan Kikas solcellspark-ParadisEnergi_Webb

Var kan man bygga en solpark?

Vilka markytor lämpar sig egentligen för solparker? Vanligen byggs solparker på mark som inte riktigt kan användas till andra verksamheter eller bostäder, exempelvis oanvända områden kring flygplatser eller mark i anslutning till vägar.

Det krävs nämligen en hel del yta för att det ska löna sig att bygga en solpark. För att producera 1 000 kWh per år (en halv årsförbrukning för en genomsnittlig lägenhet) behövs en installerad kW vilket kräver en yta på cirka 7 kvadratmeter.

Solparker i Sverige

Solparkerna har framför allt växt fram i Sverige under de senaste 10–15 åren. I dag finns ett 20-tal solparker runt om i landet – och flera av anläggningarna tävlar nu om att vara störst. Sveriges i dagsläget största solcellspark invigdes 2020 och ligger i Strängnäs. Anläggningen vann med sina 14 megawatt (MW) installerad effekt (enligt Solcellstoppen 2021). En energiproduktion som motsvarar elanvändningen för nära 5 000 lägenheter per år.

Hack i häl finns flera andra anläggningar, till exempel solcellsparken i Linköping som producerar 11,5 gigawattimmar (GWh) per år och den planerade anläggningen i Motala som när den står klar ska producera 24 GWh per år. Flera andra solparker står i startgroparna och jag följer utvecklingen med spänning.

Solparker i andra länder

Våra breddgrader till trots, finns det i de norra delarna av mellersta Sverige solcellsanläggningar som producerar lika mycket el (eller mer räknat per år) som vissa anläggningar på kontinenten. Det beror främst på att solcellerna kan utnyttja snöreflektioner och att solcellernas effektivitet är högre vid kyla.

Jämfört med några av världens största solparker står Sveriges anläggningar sig slätt. Världens största solcellspark, Bhadla Solar Park i Indien, är 112 gånger så stor som Strängnäs solcellspark. I Australien planeras en solpark som ska stå klar 2026 – och den blir då 800 gånger större än parken i Strängnäs.

En solpark på Kikås deponi

Även om solkraft står för en förhållandevis liten del av Sveriges elproduktion så är det ett område som ökar kraftigt, vilket man kan se i statistik från Energimyndigheten. Under 2021 installerades 26 500 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige som tillsammans har en installerad effekt på 500 MW (vilket är ungefär lika mycket effekt som en halv kärnkraftstraktor). Det är en ökning med 46 procent jämfört med 2020. Sammanlagt finns det idag cirka 1,6 GW installerad effekt.

Samtidigt finns det fortfararande helt klart utrymme för att öka produktionen av solel. Energimyndigheten tog 2016 fram en solenergistrategi som räknar med att produktionen kan öka till mellan 7 och 14 terawattimmar (TWh) här i Sverige.

Det här är en klimatsmart utveckling som vi gärna vill vara en del av. Under 2021 fattade vi beslutet att bygga en egen solpark på Kikås deponi, som ett komplement till kraftvärmen från Riskulla. Anläggningen byggs just på en sådan markyta som är svår att använda till annat och som lämpar sig väl för solceller. Området användes som deponi från 1930- till 1990-talet och är nu övertäckt. Det är inte tillåtet att bygga bostäder på marken, däremot passar det utmärkt till att bygga solceller där.

När solcellsparken är färdig blir den ungefär lika stor som 10 fotbollsplaner med en kapacitet på cirka 4 megawatt (MW). Elen som produceras kommer räcka till cirka 2 000 lägenheter per år.

Vi ska bygga en solpark på Kikås

Snart får Mölndal ännu mer närproducerad solel. Det byggs fler och större solparker i Sverige. Vår ambition är att vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle – vi har därför fattat beslutet att vi ska bygga Mölndals första solpark. Från och med sommaren 2023 kommer den att bidra med lokal förnybar solel.

Läs mer om solparken

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen