<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView%20&amp;noscript=1">

Vad är en jordfelsbrytare?

6 min
Alexander Ehrensvärd
25 jun, 2022

Jordfelsbrytare, vad gör den egentligen? Många har bara en vag uppfattning om dess funktion. Jag brukar kalla jordfelsbrytaren för ”den bästa och billigaste livförsäkringen du kan ha” och då hajar de flesta till. Här svarar jag på frågorna du borde ställa om denna viktiga komponent – men förmodligen aldrig ställer.

Varför bör du ägna ett par tankar åt jordfelsbrytaren? Jo, för att den utgör en livsviktig del av din bostads elinstallation. Det handlar om inget mindre än nödvändiga baskunskaper inom elsäkerhet.

Jag tar det från början:

Vad är en jordfelsbrytare?

Jordfelsbrytaren är en billig livförsäkring som även skyddar mot elbränder. Den bryter strömmen snabbt vid jordfel både i elanläggningen och i anslutna produkter, vilket ger ett bra skydd mot exempelvis felaktiga elektriska produkter.

Funkar jordfelsbrytaren även när uttagen är ojordade?

Ja, jordfelsbrytaren fungerar både i jordade och ojordade anläggningar. Vet du skillnaden mellan jordade och ojordade uttag? De är kopplade på olika sätt och jordade uttag används ofta i kök, badrum och på andra platser där fukt kan finnas då de är säkrare än ojordade uttag.

Bor du i ett nyare hus kan du nästan vara säker på att alla dina uttag är jordade, i linje med den lag som trädde i kraft 1994.

Var i bostaden finns jordfelsbrytaren?

I många bostäder, framför allt i nyare, finns en fast installerad jordfelsbrytare vid elcentralen. Det är ett krav för alla nyproducerade bostäder. Passa på att kika i din egen bostad. Hittar du den?

Jordfelsbrytare kan se lite olika ut, den blåa knappen på bilden är ett exempel:

jordfelsbrytare

Hur funkar en jordfelsbrytare?

En jordfelsbrytare jämför hur mycket ström som går till lampor, apparater och annat som kopplats in med hur mycket som kommer tillbaka. Det ska alltid vara lika mycket. Annars betyder det att det försvinner ström någonstans, till exempel genom en person som kommit åt en strömförande del. Då bryter jordfelsbrytaren snabbt strömmen.

Måste jag ha en jordfelsbrytare?

Ja, det är viktigt. Det finns ett lagkrav på att uttag måste skyddas av jordfelsbrytare inomhus i bostäder, daghem, förskolor, grundskolor och fritidshem (4 kapitlet 4 § ELSÄK-FS 2008:1). Utöver detta finns en allmän fordring (SS 436 40 00 utgåva 3) på att uttag upp till 32 ampere som används av lekmän ska skyddas av jordfelsbrytare. 

Har du inte redan en jordfelsbrytare bör du låta ett elinstallationsföretag installera en. Om ditt hem har en gammal elanläggning finns det extra starka skäl för att låta installera en jordfelsbrytare som skydd.

Räcker det inte med säkringar?

Jordfelsbrytare och säkringar (proppar) är två olika saker som kompletterar varandra. Båda behövs. Säkringen bryter strömmen om den blir så hög att det är risk för överhettade ledningar och eldsvåda, men inte för de relativt svaga strömmar som går igenom någons kropp och kan vara dödliga. Här kan du lära dig mer om elsäkerhet, proppskåp och automatsäkringar.

Jordfelsbrytaren däremot hinner snabbt bryta strömmen även vid svaga strömmar genom kroppen. Det här kan exempelvis rädda en person som kommer i kontakt med en strömförande del och tar med andra handen i något jordat eller står i fuktigt gräs, på ett fuktigt betonggolv, sitter i badet eller liknande.

Behöver jordfelsbrytaren testas?

Ja, minst två gånger om året. Alla jordfelsbrytare har en testknapp, ofta märkt T för test, som används för att kontrollera funktionen. När du trycker på testknappen ska strömmen i huset brytas. Om strömmen inte bryts bör du genast kontakta ett elinstallationsföretag.

Vad händer när jordfelsbrytare slår ifrån?

Slår jordfelsbrytaren ifrån utan att du vet orsaken? Det kan bero på flera saker. Tänk efter om du just kopplat in eller hanterat någon elprodukt. Dra ur eller koppla ifrån produkten och återställ jordfelsbrytaren. Se till att den felaktiga produkten repareras eller kastas.

Låt mig avslutningsvis hamra in något jag önskar att fler hade större respekt för: elektricitet kan vara livsfarligt. Jag möter många hemmafixare som betraktar elarbeten precis som vilket byggprojekt som helst. Det är det inte. Vänd dig därför alltid till fackmän vid minsta misstanke om att det är själva jordfelsbrytaren det är fel på.

Vad gör du när strömmen går?

Så förbereder du dig för och felsöker vid ett strömavbrott.

Ladda ner guiden!

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen