<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Därför är det viktigt att vi alla sparar el

7 min
Rasmuz Agrell
19 nov, 2022

Visste du att genom att spara el så får du inte bara själv en lägre elräkning, du hjälper också samhället i stort? Om vi alla gemensamt sänker vår elförbrukning kan vi nämligen både få ner elpriset och minska risken för elbrist i vinter. Här berättar jag hur och varför det är viktigt att vi alla hjälps åt och sparar el i vinter.

På grund av det oroliga läget i Europa och de höga elpriserna har det blivit allt viktigare att spara el. EU kommissionen har beslutat att alla medlemsländerna ska minska sin elförbrukning med 5 procent under de dyraste timmarna och om möjligt 10 procent överlag, mellan 1 december 2022 och 31 mars 2023. Sverige kommer att göra stora åtgärder för att möjliggöra detta och alla kommer att behöva hjälpas åt.

Hur kan minskad elförbrukning sänka elpriset?

Elpriset sätts på elmarknaden Nord Pool och styrs av tillgång och efterfrågan, vilket min kollega Henrik skriver mer om här. Om vi gemensamt sparar el kommer efterfrågan på el att minska, och därmed också priset.

Många har pekat på att elbesparingar är det mest effektiva sättet att få ner de höga elpriserna i Europa. Forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk tog tidigare i höst fram en studie som visar att om vi minskar efterfrågan på el med 5 procent i Europa kommer elpriserna att landa på ungefär samma nivå som sommaren 2021.

Det krävs alltså inte mycket för att göra en stor skillnad, men då måste också alla hjälpas åt, såväl privatpersoner, som företag, organisationer och kommuner.

Vad kan hända ifall vi inte sparar el?

I vinter har risken för elbrist och framför allt effektbrist ökat. Effektbrist är ett fenomen som uppstår där produktionen och importen av el inte motsvarar elförbrukningen. Sett över året producerar vi mer el än vad vi förbrukar i Sverige, men under vissa timmar, ofta när det är rejält kallt, har vi ett behov av att importera el från Europa.

Detta brukar vanligtvis fungera bra, men eftersom elproduktionen i Europa är ansträngd så är det inte säkert att vi kan importera den elen vi behöver. Skulle det hända så finns det en risk att man behöver göra en förbrukarfrånkoppling, alltså att man tillfälligt kopplar bort elen från vissa elanvändare, vilket vi skriver mer om här.

Genom att spara el kan vi minska risken att elen behöver kopplas bort i vinter. Enligt Svenska kraftnät kan en sänkt elförbrukning med två procent minska risken för bortkoppling med fem gånger.

Vi är på god väg!

Glädjande nog är vi på god väg. Enligt Svenska kraftnät  förbrukade vi 5 procent mindre el i september och 6,3 procent mindre el i oktober jämfört med samma månader år 2021 (jämförelsen är korrigerad för kalender- och temperaturskillnader). De höga elpriserna har fått många att tänka om och det verkar som att det främst är hushållen som står för minskningen. Nu krävs det att även organisationer, företag och kommuner ser var de kan energieffektivisera.

Ska jag spara el även om jag har bundet elavtal?

Ja, även om du inte påverkas av de höga elpriserna direkt så gör du det garanterat indirekt. Ett högt elpris och en instabil elmarknad kan påverka andra samhällsviktiga sektorer och konjunkturen, vilket i sin tur påverkar dig. Genom att du sparar in på el i vinter hjälper du till att hålla nere elpriset och göra elmarknaden stabilare.

När du använder el spelar roll

Det är också bra att se över när på dygnet du förbrukar din el. Det är nämligen på morgonen och eftermiddagen, när vi använder som mest el, som priserna är som högst. Det är också då det är störst risk för effektbrist. Har du ett elavtal med rörligt timpris märker du direkt på din elräkning att du har flyttat din förbrukning till tider när elen är billigare. Men även du som har rörligt månadspris eller fastpris kan flytta din förbrukning till exempelvis natten för att minska påfrestningen på elsystemet.

Fördelar med att spara el

Att spara el behöver inte bara vara en börda utan med ett smart och hållbart elsparande kommer också många fördelar. Några exempel på detta är:

  • Du får mer pengar i plånboken. Med ett effektivt och smart elsparande kommer dina kostnader att minska. I vinter finns det stora möjligheter att tjäna mycket pengar genom att spara in lite extra på elen.
  • Minskad klimatpåverkan. Med en minskad elförbrukning gynnar du klimatet och bidrar till en mer hållbar värld.
  • Solidaritet. Även om du har fastpris och inte påverkas av de höga elpriserna så kan du hjälpa dina medmänniskor.

Hur sparar man el?

Det finns många olika sätt att på spara el. Några av mina bästa tips är:

  • Sänk temperaturen i hemmet. Genom att sänka innetemperaturen med en grad kan du minska din totala elförbrukning med runt 5 procent. Tänk på att detta gäller om du har eluppvärmning, inte fjärrvärme.
  • Byt till LED-lampor. En LED-lampa drar cirka 80 procent mindre el än en glödlampa och håller mycket längre.
  • Duscha snabbare. Genom att korta ner på tiden du duschar kan du spara in mycket el, varje minut gör skillnad.

Vill du ha fler tips har vi samlat det på vår sida Elförbrukning – spara el och energi. Energimyndigheten har även tagit fram en kampanj, varje (kWh) räknas, där de ger tips och råd om hur vi kan hjälpas åt att sänka vår elförbrukning.

Minska elförbrukningen hemma

Vill du få fler tips om hur kan spara el hemma?

Så minskar du energislöseriet i hemmet

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen