<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Hur hittar jag felet om strömmen går därhemma?

5 min
Gunilla Le Dous
26 sep, 2020

Ett strömavbrott i din bostad kan bero på många olika saker – frågan är bara hur du ska lyckas hitta ett fel som kan ha inträffat precis var som helst i hemmet, eller utanför. För att hitta problemet är det viktigt att vara metodisk och ibland lite av en detektiv.

Kolla först och främst om det bara är vissa saker som är utan el, eller om allt är utslaget. Är det bara delvis strömlöst så är det en säkring som har gått, men om ingen el i bostaden fungerar så har jordfelsbrytaren slagit ifrån. Kan du se om dina grannar fortfarande har el, isåfall är det hemma hos dig som det är något fel. Verkar det dock släckt i närområdet så är det något större avbrott längre ut i nätet. Exempelvis att en elledning har förstörts på något sätt. Om detta är fallet så bör man kontakta sitt elnätsbolag för att få mer information. (Driftinformation för boende i Mölndals kommun). Verkar det dock bara vara hos dig som strömmen gått så är det dags att börja felsöka.

Börja med att ställa dig frågan ”Vad gjorde jag strax innan strömmen gick?”. Satte jag på en hushållsmaskin? Eller kopplade jag in ett gammalt våffeljärn som legat intryckt i ett skåp sedan förra året? Eller hade jag ovanligt många elektiska apparater igång samtidigt? Om det enbart var en apparat som sattes igång så kan det vara värt att koppla ur den och kolla sladden så att den inte har några yttre skador.

Ser sladden ok ut så kan det fortfarande vara något annat fel inne i prylen. Slår säkringen ut även nästa gång du testar apparaten så är det med största sannolikhet den det är fel på. Men det kan fortfarande vara något annat som ger strömavbrott men att du bara råkade sätta i den maskinen just när något annat fel uppstod.

Gå till din elcentral för att se vilken säkring som har gått. Om det bara är en säkring som gått sönder så vet du att det är någonting i just den kopplade gruppen som är fel. Därför är det bra att ha ett schema över de olika grupperna som finns i bostaden. Är det exempelvis säkringen för belysning på övervåningen som har gått – då är det någon lampa det är fel på och du kan fokusera på att gå igenom alla lampor. Även här är det bra att vara metodisk. Koppla ur alla lampor och sätt i en i taget för att kunna se när säkringen går igen och åtgärda felet.

Är det ett större strömavbrott i området så är det inte mycket man kan göra själv. Men det är bra om man hjälper till att inte överbelasta nätet när elen kommer igång igen och detta gör man bäst genom att dra ut sladden till apparater och lampor som inte verkligen måste sitta i för att få ström så fort den återkommer. Risken finns annars att strömmen går igen. Detta kan exempelvis hända i ett område som har många eluppvärmda bostäder, om det har varit ett längre strömavbrott på vintern då det är kallt ute. Eftersom bostäderna har blivit utkylda kommer all termostatstyrd elvärme att gå igång samtidigt och det kan, om det vill sig illa, skapa nya strömavbrott.

Ett längre strömavbrott?

Här kan du läsa mer om orsaker till avbrottet och vad du bör tänka på.

Ladda ner guiden!

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen