<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Allt du behöver veta om spotpriset på el

5 min
Henrik Lyngåker
12 mar, 2022

Elpriset varierar över året, men hur bestäms egentligen spotpriset? Varför skiljer sig spotpriset från det faktiska elpriset du betalar? Påverkar spotpriset hur du ska tänka kring elavtalet? Allt det ska jag förklara närmre i den här texten. I slutet finns en guide om vad som är bra att tänka på när du väljer elleverantör.

Spotpriset på el, som det senaste fått mycket uppmärksamhet i media, skapar både huvudbry och viss oro bland våra kunder. Samtidigt har allt fler fått upp ögonen för elmarknaden och de komplexa faktorer som påverkar elpriset.

Jag ska göra mitt bästa för att svara på några av de vanliga frågorna vi får om just spotpriset:

Vad är spotpris?

Spotpriset på el sätts timme för timme på den nordiska elbörsen Nord Pool, baserat på tillgång och efterfrågan. Det är det pris som vi elbolag köper in elen för – och spotpriset påverkar i sin tur det elpris våra kunder betalar för sin elförbrukning. Priset varierar över dygnet och bestäms i förväg. Morgondagens elpriser presenteras runt 13.00 varje dag och för den som vill ligga i framkant går det att följa spotpriserna direkt på Nord Pools webb.

Har du ett rörligt elpris betalar du ett månadsmedel av spotpriset, det är bara om du har ett timprisavtal som det spelar roll när på dygnet du använder el.

Vad påverkar spotpriset?

Spotpriset påverkas av en rad faktorer, men styrs i grunden av hur mycket el som kommer att produceras gentemot hur mycket el som kommer att användas. Här spelar många olika saker in, som temperatur, vind och hur välfyllda vattenmagasinen är. Det sistnämnda påverkar oss stort; i Sverige kommer runt 40 procent av den producerade elen från just vattenkraft. Även avbrott i en anläggning, bränslepriser, konjunktur och utsläppsrätter för koldioxid påverkar spotpriserna.

Hur påverkar spotpriset elkostnaden?

Den sammanlagda summa som du betalar för din el består av tre olika delar:

  • Priset för elproduktion som du betalar till det elhandelsföretag du valt, där spotpriset är en del.
  • Priset för överföring via elnätet som du betalar till elnätsföretaget där du bor.
  • Prispåslaget i form av skatter och avgifter till stat och myndigheter.

Spotpriset utgör alltså enbart en del av din totala elkostnad och är kopplat till den första delen – priset du betalar för din elförbrukning. Du kan inte påverka elnätsföretaget, skatter och avgifter eller själva spotpriset, men däremot kan du påverka din elförbrukning.

Hur är mitt elavtal kopplat till spotpriset?

Spotpriset är en del av det du betalar på din elhandelsräkning om du har ett rörligt elavtal. Utöver den tillkommer andra kostnader som elcertifikat, ursprungsgarantier och kostnader för ditt elhandelsbolag, vilket du kan läsa mer om här.

Ett elavtal med rörligt pris följer spotpriset på Nord Pool och kan därför snabbt svänga både upp och ner. Med ett fast pris kan du gardera dig mot kraftiga prissvängningar, men riskerar samtidigt att betala mer i längden i utbyte mot den tryggheten. 

Eftersom det har blivit så dyrt att handla fastpriskontrakt har Mölndal Energi tillfälligt upphört med försäljning av fasta avtal. Vi kan inte längre motivera eller rekommendera fast pris. Den extra kostnaden som kunden får betala blir alldeles för hög.

Hoppas att jag lyckats räta ut dina frågetecken kring spotpriset nu, så att det blir lättare att hänga med nästa gång de pratar om det i media.

Att tänka på när du väljer elleverantör

Lär dig navigera och välja rätt på elmarknaden.

Ladda ner guiden

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen