<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Solcellers miljöpåverkan: så mycket koldioxid undvek du 2020

4 min
Anna Lundeen
24 apr, 2021

Som solcellsägare producerar du förnybar energi och gör en god insats för miljön. Detta vet du förmodligen redan, det är säkert två av anledningarna till att du installerat en solcellsanläggning. Men vet du hur stor skillnad dina solceller faktiskt gör? Så här kan du räkna på hur mycket koldioxid du undvikt att släppa ut under 2020.  

Vad är det man räknar ut?

Sverige ingår i en nordeuropeisk elmarknad som är sammankopplad över landsgränserna. El exporteras och importeras över landsgränserna för att på bästa sätt kunna matcha produktion och konsumtion. När elproduktionen eller elkonsumtionen förändras i det nordeuropeiska elsystemet uppstår en klimatpåverkan som används i beräkningarna. Det här sättet att räkna på elproduktion eller elkonsumtion visar på konsekvenserna av förändringar i elsystemet och kallas därför ibland för konsekvensel.

Genom att själv producera förnybar el ersätter du den el som annars skulle producerats någon annanstans i systemet. Du undviker helt enkelt den produktionen och därmed de utsläppen. Den alternativa elproduktionen utgörs av en mix av olika typer av kraftslag som förändras under året. Värdet som används är ett medelvärde för den alternativa elproduktionen under det aktuella år som studeras.

Nya siffror varje år

Hur mycket koldioxid som undviks per producerad kilowattimme ändras från år till år. Det beror på variationer i efterfrågan och förändringar i produktionen. Över tid har siffran minskat, vilket är ett bra tecken, för det visar att det produceras allt mindre fossil el och alltmer förnybar el i Europa. 2020 års siffra är klart lägre än för 2019, vilket delvis beror på mer förnybar elproduktion men också minskad elkonsumtion på grund av pandemin.

Är du nyfiken och vill veta mer kan du läsa vårt Klimatbokslut här.

Siffrorna för 2020

För 2020 är siffrorna 440 g CO2e/kWh*. Det innebär att du för varje producerad kilowattimme solel undvikt att släppa ut 440 gram koldioxid.

För att räkna ut hur mycket koldioxid du undvikt att släppa ut så tar du dina solcellers elproduktion under 2020 (räknat i kilowattimmar) och multiplicerar det med 440 gram.

Om du till exempel producerade 7 000 kWh under 2020 så har du alltså undvikt att släppa ut 3 080 kilo CO2.

*Siffran är ett medelvärde av utsläppen från den alternativa nordeuropeiska elproduktionen under 2020. Den har tagits fram av Profu som arbetar med energisystemanalys.

Vill du även räkna på lönsamheten?

Två starka anledningar till att skaffa solceller är att det är bra för miljön och en bra investering ekonomiskt. Vill du räkna ut hur mycket du tjänat ekonomiskt på att ha solceller? Då har vi tagit fram en mall till dig, ladda ner den nedan.

Mall: Solceller lönsamhet

Hur lönsamma är dina solceller? Använd vår mall för att räkna ut hur mycket du tjänat på att producera egen solel.

Ladda ner mallen här!

Prenumerera på bloggen