Hur byter jag säkring när proppen går?

4 min
Alexander Ehrensvärd
30 sep, 2023

Du har säkert varit med om att du står och lagar mat eller tittar på tv och plötsligt blir det mörkt och tyst. Proppen har gått. I den här artikeln berättar jag vad du ska göra och tänka på om proppen går.

Varför går proppen?

Det första du ska göra när strömmen försvinner är att ta reda på om det är strömlöst i en del av din bostad, hela bostaden eller hela området. Om det bara är strömavbrott i en del av bostaden, så har sannolikt en propp eller huvudsäkringen löst ut.

För att förstå varför strömmen går är det bra att känna till skillnaden mellan huvudsäkring och säkring.

Vad är en huvudsäkring?

Huvudsäkringen är en mellanpunkt mellan elnätet och elen i din bostad. Den avgör hur mycket ström (Ampere) du kan använda i hemmet. Använder du för mycket stänger huvudsäkringen av sig själv. Huvudsäkringen hittar du i elmätarskåpet som antingen kan sitta utanpå bostaden eller inomhus. Där hittar du ofta tre huvudsäkringar, en för varje fas.

Vad är en säkring?

Säkringarna, eller propparna som de också kallas, sitter i en elcentral inomhus och de är till för att skydda husets elsystem mot överbelastning. Om du bor i en äldre bostad har du kanske säkringar som är gjorda av porslin. De blir alltmer sällsynta eftersom de ofta byts ut till automatsäkringar vid större renoveringar.

Om huvudsäkringen går ofta kan det innebära att du har en för liten huvudsäkring. Om du installerar en apparat med hög elförbrukning som exempel en laddbox, tvättmaskin eller torktumlare kan du se över vilken huvudsäkring du har och att den klarar av den nya apparaten.

Om en säkring går kan det bero på att du har använt för många apparater på samma gruppledning, som till exempel tvättmaskin och strykjärn.

Hur byter jag en säkring när proppen går?

Öppna proppskåpet för att se vad som har hänt. Vid sidan av skåpet finns ibland en karta som visar vilken knapp som är kopplad till vilken del av bostaden.

Byte av porslinssäkring

En porslinssäkring går alltid sönder vid överbelastning och behöver därför bytas ut till en ny.

  1. Identifiera vilken säkring som gått sönder. Oftast har det lossnat en så kallad signalpärla, den silvriga runda pricken i mitten av säkringen. Du kan också ta hjälp av en spänningsprovare för att se vilken säkring som är strömlös.
  2. Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren eller jordfelsbrytaren (om huvudströmbrytaren är gammal kan den gå sönder, använd då hellre jordfelsbrytaren om du har det). 
  3. Ta ut den trasiga säkringen från elcentralen genom att skruva ur propphuven.
  4. Ersätt den trasiga säkringen med en ny i samma storlek.
  5. Skruva tillbaka propphuven i elcentralen.
  6. Sätt på strömmen igen med huvudströmbrytaren eller jordfelsbrytaren. 

Proppar i proppskåp_inteblå

utskruvad propp_inte blå

Proppar i proppskåp propp i hand

Byte av automatsäkring

Till skillnad från porslinssäkringar går automatsäkringar inte sönder när proppen går. Därför behöver du bara genomföra två steg när du återställer en automatsäkring:

  1. Identifiera vilken säkring som har växlat till från-läge.
  2. Tryck tillbaka säkringen i till-läge.

automatsäkring_small

Tänk på

Innan du byter porslinssäkringen eller trycker tillbaka automatsäkringen är det bra att fundera på varför proppen gick. Hade du många elkrävande saker i gång samtidigt är det klokt att stänga av någon av dem innan, annars är risken att proppen går igen.

Om strömmen går

För att vår vardag ska fungera behöver vi el. Om du vill ha mer kunskap så att du är förberedd när strömmen går kan du ladda ner vår guide ’Kom ihåg detta om strömmen går’.

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen