<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Hur lång tid tar det att ladda en elbil?

5 min
Caroline Nyquist Alvarez
21 aug, 2021

Att tanka en bensin- eller dieseldriven bil tar bara ett par minuter, men att ladda en elbil tar betydligt längre tid. Hur lång tid tar det egentligen att ladda en elbil – och vad är det som gör att det tar sådan tid? Här får du svaren.

Laddningsbara batterier

Du har säkert laddningsbara batterier hemma. Om de används i en stark ficklampa eller en leksak med elmotor, kan de laddas ur ganska fort (ibland på några minuter), men när de sedan ska laddas upp igen tar det betydligt längre tid. Ofta flera timmar. Detta beror på att den batteriteknik som används kräver en relativt långsam och kontrollerad uppladdning. Det går helt enkelt inte att 'pressa in elektricitet' för fullt i batteriet, eftersom det då kan förstöras.

Det är på liknande sätt med elbilen. Dagens batteriteknik kräver helt enkelt att uppladdning sker enligt vissa former för att batteriet ska kunna laddas riskfritt, och utan att ta skada. Därför tar det viss tid att ladda batterierna.

Vad är egentligen "långsamt"?

Om laddning av elbil upplevs långsam, beror detta helt på vad den jämförs med. Visst, en bensintank fylls upp på ett par minuter och med den korta tiden kan ju inte elbilen konkurrera – åtminstone inte ännu.

Dock utvecklas elbilens batteri- och laddningsteknik ständigt, så vi kan utgå från att laddningen både kommer att bli mer effektiv och gå snabbare med tiden.

Vad påverkar laddningstiden för en elbil?

Laddningstiden kan variera ganska mycket mellan olika elbilar. Tiden det faktiskt tar att ladda påverkas av flera faktorer. Batteriets kapacitet är en sådan faktor – ett 'litet' batteri blir fulladdat snabbare än ett 'stort' högkapacitetsbatteri. Temperaturen påverkar också laddningstiden. Ju kallare det är, desto längre tid tar det att ladda. Laddar du hemma påverkas tiden av den totala belastningen av din elanläggning – om du använder många andra saker som drar mycket el samtidigt, tar det längre tid att ladda bilen. Det som vanligtvis har störst påverkan på laddningstiden, är dock själva laddaren.

3-fas snabbare än 1-fas

För att enkelt förstå skillnaden mellan 1-fasladdning och 3-fasladdning kan det jämföras med bensinpumpen: det går mycket snabbare att fylla tanken om du fyller från tre pumpar samtidigt. Laddning med 3-fas går alltså mycket snabbare.

Likström snabbare än växelström

Växelström kan liknas vid att hela tiden slå på och av laddningen, medan likström ger en konstant och snabbare påfyllning av batteriet. Snabbladdare ger därför likström.                      

Strömstyrkan inverkar

En vanlig hemmaladdare som ansluts i vägguttaget ger laddström med en styrka på 10A. Det innebär att batteriet laddas med 2,3 kWh/h. Om elbilen drar runt 2 kWh per mil blir det, omräknat i körsträcka, att du i praktiken laddar ungefär en mil i timmen.

Vid 1-fas 16A laddning ger boxen 3,7 kWh och med 3-fas 11 kWh.

Laddad körsträcka:
1-fas, 10A – ca 1 mil/laddtimme
1-fas, 16A – ca 2 mil/laddtimme
3-fas, 16A – ca 6 mil/laddtimme

Hur lång tid tar det i praktiken?

Eftersom laddningstiden varierar så mycket med olika typer av laddare går det inte att säga exakt hur lång tid laddningen tar, men om olika laddsituationer jämförs blir de ungefärliga laddtiderna för att ladda en elbil ett helt tomt batteri:

Normalladdning hemma – 6-10 timmar
Snabbladdning vid laddstolpe på arbetsplatser, hotell etc. – 2-6 timmar
Snabbladdning vid laddstation – 20-30 minuter

Tänk på att elbilars batterier sällan körs så länge att de tömts helt, laddtiderna är därför oftast mycket kortare. Laddhybriders batterier som är mindre hinner däremot ofta bli tomma innan de laddas upp, vilket tar cirka 3-4 timmar med normalladdning hemma. 

Allt du behöver veta om laddning av elbilar

Om du vill veta mer om elbilsladdning så kan du ladda ner vår guide. Den innehåller bland annat svar på vilka ladduttag som finns och vad du kan få för skatteavdrag när du installerar en laddbox.

Ladda ner guiden här!

Prenumerera på bloggen