Fossilfri el, grön el och förnybar el - vad är skillnaden?

5 min
Mattias Sjöstrand
23 dec, 2019

Det finns en mängd olika sätt att beskriva el. Att det är bra med fossilfritt, förnybart och grönt är de flesta med på. Utöver det finns det dessutom flera andra termer som bra miljöval, miljöel, schysst el och ren el. Men vilken är egentligen skillnaden?

Elmix är ett ord för den blandningen av el från olika källor som du får från din elleverantör. Beroende på vilken elleverantör och vilket avtal du har så kan den mixen se lite olika ut. Idag kommer den största delen av den el som produceras i Sverige från vattenkraft och kärnkraft, de står för cirka 40 procent var, resten kommer främst från vindkraft och kraftvärme.

Förnybar el

Själva elen förnyas inte, så egentligen betyder detta el från förnybara energikällor. Förnybara energikällor är ett samlingsbegrepp för energikällor som inte tar slut, utan förnyas genom främst solstrålningen. 

Exempel på sätt att ta fram förnybar el:  
Solkraft
Biokraft
Vattenkraft
Vindkraft
Vågkraft
Tidvattenkraft

Fossilfri el

Fossilfri el betyder att det inte har använts några fossila bränslen för att producera elen. I termen fossilfri el ingår förnybar el plus el från kärnkraft.

Fossila bränslen består av organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund. Det kommer från början från små vattendjur och växter som dött och blivit liggande på bottnen av hav och insjöar. Där har de täckts av allt tjockare sedimentlager och utsatts för ökande tryck och temperaturer. Detta tar enormt lång tid och när de eldas så frigörs koldioxid och andra växthusgaser som varit utanför det naturliga kretsloppet under miljontals år. Därför ger förbränning av fossila bränslen en nettotillförsel av koldioxid och andra växthusgaser. De vanligaste fossila bränslena är olja, kol och naturgas. 

Kärnkraft har uran som bränsle, det är inte fossilt och bidrar inte till en nettotillförsel av växthusgaser. Däremot är uran en ändlig resurs, därför är inte el från kärnkraft förnybar el.

Grön el

Grön el är idag ett etablerat och vanligt sätt att beskriva el. Det signalerar att elen produceras med mindre miljöpåverkan. Vanligtvis menar man el som producerats från förnybara källor, men eftersom begreppet tillåter olika tolkningar är det svårt att veta exakt vad som menas.

Miljöel och ren el

Precis som med grön el är miljöel och ren el begrepp som tillåter olika tolkningar, och därför är det som kund svårt att veta vad det egentligen innebär. Miljöel syftar på el som producerats med mindre miljöpåverkan och är ofta el som producerats från förnybara källor. Ren el innebär oftast el som producerats utan fossila energikällor.

Schysst el

Schysst el gäller egentligen inte själva elen, utan elhandeln. Schysst elhandel är ett begrepp som är skapat av energiföretagens egen branschorganisation, och som är ett slags certifiering av energibolag som syftar till att göra det tryggare för kunden. Mölndal Energi är certifierade enligt schysst elhandel. 

El märkt Bra Miljöval

Bra Miljöval är en märkning från Naturskyddsföreningen. För att el ska få den märkningen ska den dels vara förnybar, dels uppfylla ett antal ytterligare krav. Kraven är satta för att minska påverkan på och ta större hänsyn till miljö, klimat, växter, djur och människor. Varje såld kilowattimme märkt med Bra Miljöval bidrar med pengar till projekt som ska reparera miljöskador och minska elanvändningen.

Fossilfri eller förnybar el från Mölndal Energi

På Mölndal Energi kan du välja vårt standardavtal med fossilfri el, eller ett separat elavtal med förnybar el. 

Elen från vårt kraftvärmeverk är förnybar och kommer från förbränning av biomassa, som består av rester från annan verksamhet; till exempel bark, grenar och toppar, kasserade trämöbler eller biobaserat rivningsvirke. Vi kommer också bygga en solcellspark som producerar förnybar el på Kikås. 

Läs mer om våra elavtal här

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen