<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Teckna elavtal första gången

5 min
Rikard Nylander
3 okt, 2020

Uppdaterad 16 mars 2022
Som anställd på Mölndal Energi får jag ofta el-relaterade frågor från vänner och familj. När det gäller att teckna första elavtalet är det framförallt två frågor som är återkommande. Vad kostar elen och hur påverkar den miljön? Den här artikeln är riktad till dig som ska teckna elavtal för första gången.

El till lägenhet

En lägenhet förbrukar mycket mindre el än en villa, framförallt om uppvärmning ingår i hyran. Elräkningen blir ofta lite högre vintertid, men skillnaden är återigen inte lika stor som om du skulle ha bott i en villa. Vill du ändå hålla nere elkostnaden så har vi samlat några tips på hur du kan hålla nere din elförbrukning här.

För att få el till din lägenhet behöver du två typer av avtal;

  • ett elnätsavtal med nätägaren
  • ett elhandelsavtal med de som levererar elen

Vad är ett elnätsavtal?

Elnätet utgörs av fysiska kablar och all annan utrustning som krävs för att transportera elen fram till din bostad. Dessa kablar och utrustning ägs av ett elnätsbolag. Därför kan du som konsument inte välja vilket elnätsbolag du vill ha, utan det bestäms utifrån vilket område du bor i. Anmäl din inflytt till elnätsbolaget i god tid innan flyttlasset går så att du har el direkt. Det går ofta att göra enkelt via deras hemsida eller på telefon. Hos Mölndal Energi kan du anmäla din inflytt här. 

Vad är ett elhandelsavtal?

För att få el behöver du också teckna ett elavtal med en elleverantör. Till skillnad från elnätet kan du fritt välja vilket elbolag som ska leverera elen. Om du inte aktivt tecknar ett elhandelsavtal så är nätägaren skyldig att se till att välja elleverantör åt dig, med ett så kallat anvisat elpris. På så sätt blir du inte utan el om du inte själv skulle välja elleverantör. De anvisade priserna är dock ofta högre än om du själv väljer leverantör och tecknar avtal.

Så, vad ska man tänka på när man tecknar elhandelsavtal?

Min erfarenhet är att den som ska teckna elavtal första gången funderar på framförallt två saker. För det första, viket prisupplägg vill jag ha? För det andra, vilka energikällor ska min el komma från? Nedan redogör jag de olika alternativ som du kan välja mellan.

Elkostnad lägenhet

Rörligt elpris

Med rörligt pris utnyttjar du möjligheten att alltid betala det aktuella marknadspriset, eftersom priset följer den nordiska elbörsen. Oftast kan du som har tecknat ett rörligt pris välja att binda ett fastprisavtal när som helst.

Timprisavtal 

Med ett timprisavtal följer du elpriset på den nordiska elbörsen timme för timme, till skillnad från det vanliga rörliga elavtalet där du får betala ett månadsmedel. Detta passar dig som kan flytta och anpassa din elförbrukning till tider när elen är billigare.  

Fast elpris

Genom att teckna ett elavtal med fast pris försäkrar du dig mot marknadens svängningar och prishöjningar. Detta kan vara ett bra alternativ om du vill ha bra koll på dina utgifter, eftersom elkostnaden hålls jämn och stabil över en längre tid. 

Eftersom det har blivit så dyrt att handla fastpriskontrakt har Mölndal Energi tillfälligt upphört med försäljning av fasta avtal. Vi kan inte längre motivera eller rekommendera fast pris. Den extra kostnaden som kunden får betala blir alldeles för hög.

Hur påverkar el miljön?

El kan utvinnas av en rad olika energikällor så som olja, kol, kärnkraft, vatten, vind och sol. Olika energikällor har olika påverkan på miljön. I takt med att miljömedvetenheten ökar, så ökar också efterfrågan på förnybara energikällor så som sol, vind och vatten. Dessa har en betydligt mindre påverkan än t.ex. kolkraft, som vid förbränningen släpper ut stora mängder koldioxid i luften. Om du vill att din el ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt ska du alltså välja ett elhandelsbolag som erbjuder el från förnybara energikällor.

PDF icon

Checklistan för vad du måste fixa inför första flytten

Att teckna elavtal är en av alla saker du behöver tänka på när du flyttar hemifrån. Därför har jag och mina kollegor satt ihop en checklista med lite fler saker du bör tänka på. Ladda gärna ner den och lycka till med din nya bostad!

Ladda ner checklistan

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen