Bidrag laddstolpar företag och bostadsrättsförening: så fungerar det

3 min
Per Salomonsson
21 sep, 2021

Möjligheten att ladda elbilen både hemma och på jobbet gör tillvaron och arbetsdagen lite enklare för de anställda. Samtidigt visar laddstolparna på parkeringen att ditt företag gör aktiva miljöval och bryr sig om både anställda och besökare. Dessutom kan företag, brf:er och organisationer få bidrag till laddstationerna.

Vad är det för bidrag?

Med Klimatklivet lämnar staten investeringsstöd för åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser. Genom detta kan ditt företag eller brf få ett engångsbelopp som motsvarar högst 50 procent av den bidragsberättigade investeringskostnaden, men maximalt 15 000 kr per laddpunkt.

Vilka kan få bidraget?

Alla, förutom privatpersoner, kan söka stöd från Klimatklivet (privatpersoner kan i stället få skattereduktion för grön teknik).

Ansökningen skiljer sig beroende på om laddstationen bara är för personbilar eller även andra fordon, och om den är publik eller inte -alltså om den är tillgänglig för allmänheten eller för anställda och boende.

Organisationer som vill installera laddstationer som i huvudsak kommer att användas av anställda och boende, kan få bidraget Ladda bilen, som är en del av Klimatklivet. Det riktar sig alltså till bostadsrättsföreningar, samfälligheter och många företag och andra organisationer

Om ditt företag vill installera en publik laddstation och/eller om laddningen är avsedd för till exempel lastbil, båt, buss eller flyg, kan du också söka Klimatklivet.

Vad har Klimatkliven för villkor?

Klimatklivet gäller installationer som påbörjats 15 juli 2019 eller senare. Äldre installationer kan alltså inte få bidrag.

Företaget bedöms efter EU:s regelverk och då främst efter "de minimis-förordningen" (förordning 1407/2013) om så kallat försumbart stöd. Om ditt företag tidigare fått sådant försumbart stöd ska ni fylla i en blankett med information och intyg om försumbart stöd och bifoga ansökan.

Företaget får inte heller bidrag till åtgärder som måste genomföras enligt lag.

Hur och var ansöker jag om bidrag till laddstation?

Du kan ansöka digitalt eller med blanketter, och du kan ansöka året runt. Ansökan görs hos Naturvårdsverket genom att först ansöka om själva bidraget och sedan begära utbetalning inom 3 månader efter att installationen är klar.

Själva processen skiljer sig om du ansöker om bidrag för nyinstallation, eller för en redan installerad laddstation:

Ansökan vid nyinstallation

  1. Skicka in ansökan.
  2. Naturvårdsverket beviljar ansökan och reserverar bidragsbeloppet. Du har nu 9 månader på dig att slutföra installationen av laddstationerna.
  3. Begär utbetalning senast 3 månader efter att installationen är klar.

Ansökan vid redan installerad laddstation

  1. Skicka in ansökan senast 6 månader efter att laddstationen är färdiginstallerad.
  2. Du får sedan ett preliminärt beslut från Naturvårdsverket.
  3. Begär utbetalning senast 3 månader efter att ansökan beviljats.

Tänk på detta när du ansöker

Du ska alltid ange den uppskattade kostnaden för att installera laddstationer och på vilka fastigheter de ska installeras.

Du måste också bifoga De-minimis-blankett och en fullmakt. För samfällighet ska dessutom ett anläggningsbeslut bifogas.

Jämför leverantörer av elbildsladdning

Använd vår checklista för att få en smidig överblick av leverantörernas offerter och hitta det erbjudande som passar ditt företag eller brf bäst.

Ladda ner checklistan!

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen