Elbilsladdning till samfälligheten: tänk på detta

6 min
Magnus Ivarsson
20 dec, 2022

En samfällighet är på många sätt lik en bostadsrättsförening när det kommer till att skaffa elbilsladdning. Men till skillnad från en brf har man bland annat ett anläggningsbeslut att ta hänsyn till. Här går jag igenom vad som skiljer en samfällighet mot en bostadsrättsförening. 

Att elbilarna ökar på vägarna har få missat. Bor du i ett område med en gemensam parkering som samfälligheten äger så har säkert ämnet elbilsladdning kommit upp. Frågan blir mer och mer aktuell, så har du inte börjat titta på era förutsättningar än så är det hög tid nu.

Jag bor faktiskt själv i en samfällighet som nyligen installerat laddboxar och vet att det är en del jobb bakom. Ett bra tips är att läsa på om elbilsladdning. Det finns mycket information som riktar sig till bostadsrättsföreningar som stämmer in även på samfälligheter. Tänk bara på att det finns ett par saker som skiljer er åt:  

Finansiering och lån för elbilsladdning

Att hitta ett rättvist upplägg för finansieringen är en utmaning både för bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Men en extra utmaning för samfälligheter är att de ofta har svårare att ta lån. Till skillnad från en bostadsrättsförening, som äger fastigheten eller fastigheterna, så har man ofta bara garagen som säkerhet. Det gör att det är svårare att få lån och räntan blir högre.

Samtidigt är det inte säkert att man som samfällighet har lika mycket pengar sparade som en bostadsrättsförening, som visserligen har högre kostnader, men också ofta högre medlemsavgifter. En vanlig lösning är att medlemmarna får göra en punktbetalning för elbilsladdningen.

Anläggningsbeslut och elbilsladdning

Nästa utmaning är att man som samfällighet har ett anläggningsbeslut att förhålla sig till. En samfällighet bildas ofta för att ansvara för en eller flera gemensamhetsanläggningar, det kan exempelvis vara garage, lekplatser eller bryggor. Gemensamhetsanläggningen har ett anläggningsbeslut från Lantmäteriet. Anläggningsbeslutet styr vad gemensamhetsanläggningen omfattar och skyddar på så sätt minoriteter i samfälligheten så att inte gemensamhetsanläggningen börjar omfatta annat än vad som beslutats från start. Problemet är att anläggningsbesluten ofta är från när området byggdes och inte är anpassade till dagens teknikutveckling.

Ingår inte elbilsladdning i anläggningsbeslutet så kan man söka en omprövning hos Lantmäteriet för att göra ett tillägg. Det är dock både tidskrävande och kostsamt, man vet heller inte från start exakt hur mycket det kommer kosta. Detta är något som Energimyndigheten tog upp i en rapport till Regeringen 1 november 2021. I samband med detta har Lantmäteriet börjat arbeta för att underlätta ansökan, förtydliga information på sin hemsida och skapa underlag för sina handläggare. Till exempel måste inte alla i samfälligheten vara överens för att ett tillägg i anläggningsbeslutet ska göras då möjligheten att kunna ladda anses så betydelsefull.

Dom om anläggningsbeslut och elbilsladdning

Men vad innebär det att elbilsladdning ingår i anläggningsbeslutet? Tidigare har rättspraxis varit rätt hård med att det uttryckligen skulle stå ”elbilsladdning” i anläggningsbeslutet, men juni 2022 kom en ny dom från Mark- och miljööverdomstolen som nyanserade detta. Domen gällde en samfällighet där garage inklusive el- och belysningsanläggningar ingick i gemensamhetsanläggningen. Domstolen ansåg att det var tillåtet för samfällighetsföreningen att vidta åtgärder på sitt befintliga elsystem för att möjliggöra för medlemmarna att själva montera en laddbox vid sin garageplats. Beslutet tyder därmed på att samfälligheter där el och elinfrastruktur finns med i anläggningsbeslutet kan slippa göra ett tillägg till sitt anläggningsbeslut för elbilsladdning.

Debatten om hur man ska underlätta för elbilsladdning i samfälligheter är i allra högsta grad aktuell och förhoppningsvis kan det leda till något. Se därför till att kolla upp det senaste på området och diskutera frågan med din leverantör.

Elbilsladdning och skillnaden mellan brf och samfällighet

Sammanfattat är det främst lån och anläggningsbeslutet som skiljer samfälligheter från bostadsrättsföreningar, även om varje förening och samfällighet så klart har sina egna unika förutsättningar.

När du läser om elbilsladdning kan du därför läsa mycket av informationen som är riktad till bostadsrättsföreningar. Lycka till och tveka inte att boka ett digitalt möte med mig om du vill prata mer om din samfällighets förutsättningar för elbilsladdning.

Boka möte om elbildsladdning

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen