Inför årsstämman i brf: checklista för elbilsladdning

4 min
Magnus Ivarsson
21 mar, 2023

En satsning på elbilsladdning kan göra en bostadsrättsförening mer attraktiv och öka värdet på bostäderna. Vi har förberett en checklista för dig som är aktiv i en styrelse och behöver argument och fakta för att diskutera ett införskaffande av elbilsladdning i samband med årsstämman.

Kartlägg behovet

Alla föreningar har olika förutsättningar och behov. Börja därför med att analysera hur det ser ut i just din förening genom att ställa följande frågor:

  • Hur många av medlemmarna har elbil i dagsläget?
  • Hur många vill skaffa elbil? Hur ser behovet ut framöver?
  • Vilka tekniska och fysiska förutsättningar finns i föreningen?
  • Hur ser det ut med parkeringsplatser? Är de knutna till specifika lägenheter/bostäder eller finns det gemensamma platser?
  • Hur hanterar vi behovet av elbilsladdning utifrån nuvarande parkeringsplatser; behöver vi flytta medlemmar och behöver vi omförhandla befintliga avtal?
  • Har föreningen fast eller rörligt elavtal?

Informera och involvera medlemmarna

För vissa bostadsföreningar är den största utmaningen att få med medlemmarna på tåget. Därför är det viktigt att vid flertal tillfällen informera om att ni undersöker möjligheten till elbilsladdning. Skapa en arbetsgrupp och involvera fler personer i arbetet. Då är chansen större att förslaget är förankrat i föreningen när det är dags för röstning.

Välj typ av laddstation

En laddstation är en plats med en eller flera laddpunkter (uttag där det laddbara fordonet laddas) där el kan överföras till ett eller flera fordon. Laddpunkterna kan antingen sitta på en laddbox som är fastmonterad på en vägg eller på en laddstolpe i anknytning till en parkering. Laddboxar är billigare men laddstolpar är mer robusta. Du kan läsa mer om de två olika laddlösningarna här.

Ta in offerter

Utifrån analysen av föreningens behov, är det dags att ta in offerter från några olika leverantörer. Är det oklart hur stort behov ni har idag och framöver kan ni be om att få in två olika offerter med olika antal laddpunkter, så kan det bli lättare att ta ställning till utifrån kostnad.

Planera hur investeringen ska fördelas

Titta på om ni en sparad buffert ni kan använda eller om ni behöver ta ett lån för att täcka installationen. Investeringskostnaden kan ofta återbetalas genom att föreningen tar ut en högre avgift för parkeringsplatserna med laddpunkter alternativ genom ett påslag på elkostnaden vid laddning om parkeringsplatserna inte är personliga.

Gör ett konkret förslag

Inför föreningens årsstämma är det bra om styrelsen har tagit fram ett tydligt investeringsförslag. Först då går det för medlemmarna att fatta ett beslut. En exakt kostnad är svår att spika innan ni vet antalet laddpunkter, hur investeringen fördelas och hur stort bidraget totalt blir för laddpunkterna. Du kan läsa mer om Ladda bilen-bidraget här.

Välj en skalbar lösning

Sist, men inte minst, är det viktigt att tänka framåt redan i det initiala skedet. Även om det kan kännas onödigt att skaffa fler laddpunkter än vad er förening behöver i dagsläget, är det smart rent ekonomiskt att ta höjd för att elbilarna garanterat snart blir fler. Välj därför, om möjligt, en laddlösning som är skalbar. Det vill säga förbered elinfrastrukturen så att ni kan lägga till fler laddpunkter i framtiden.

Elbilsladdning för bostadsrättsföreningen

Vad ska man tänka på när man tittar på elbilsladdning till sin bostadsrättsförening? Ladda ner vår guide med tips och råd. 

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen