Räcker strömmen om alla skaffar elbil?

4 min
Magnus Ivarsson
14 dec, 2021

Kommer det finnas tillräckligt med ström ifall alla skaffar elbil? Det korta svaret är: ja, strömmen räcker. I den här artikeln ska jag förklara varför.

I media kan man ibland läsa om elbrist. Det är ett ämne som oftast skapar missförstånd och ger upphov till myter som att det inte finns tillräckligt med el om alla skaffar elbil. Det är fel. För att förstå varför ska vi först reda ut lite olika begrepp som är relaterat till elbrist.

Vad är elbrist?

Det finns tre olika sorters brist på el; effektbrist, nätkapacitetsbrist och elenergibrist.

Effektbrist uppstår när efterfrågan på el överstiger vad som för stunden är möjligt att producera eller importera. Eftersom el inte kan lagras i större omfattning är det viktigt att det alltid finns en effektbalans mellan efterfrågan och utbud.

Nätkapacitetbrist uppstår när trycket är för stort för elledningarna. Det blir ”trångt” i nätet och det går inte leverera tillräckligt med el till slutmålet.

Elenergibrist uppstår när samhället använder mer el än vad som kan produceras eller importeras.

Hur påverkar elektrifieringen elbristen?

I Sverige producerar vi mer el än vad vi förbrukar. Eftersom vi i dagsläget både exporterar el och är ihopkopplade med våra grannländer så finns det ingen risk att elen tar slut i takt med att allt fler skaffar elbil. Elen kommer att räcka och en ökad elbilsflotta kommer inte leda till elenergibrist.

Däremot påverkas nätkapaciteten av ett ökat elbehov. I vissa områden kan det bli ”trångt” i elnätet när trycket på ledningarna ökar. Detta är dock inte ett problem som uppkommer på grund av elbilsladdning. Det är ett problem som varit aktuellt en längre tid och anledningen är urbaniseringen. Allt fler väljer att bo i de större städerna och nuvarande elledningar är inte alltid utbyggda för så pass stor befolkning. Därför behöver elnätet byggas ut.

Dessutom finns det effektutmaningar på lokal nivå. När allt fler skaffar elbil i befolkade områden, flerbostadshus eller större parkeringsanläggningar så får man problem i det lokala elnätet. Det beror på att många kunder gör ett effektuttag under samma tidsperiod, till exempel mellan klockan 17.00 och 20.00 då många kommer hem från jobbet och pluggar in sin elbil samtidigt som man ska laga mat, tvätta eller titta på tv.

Så för att återkoppla till frågan ifall strömmen räcker om alla skaffar elbil. Ja, på nationell nivå kommer strömmen att räcka. Men det kan skapa utmaningar på lokal nivå. I teorin skulle en hög användning av laddboxar och laddstolpar kunna överbelasta det egna elsystemet, vilket skulle kunna leda till att huvudsäkringen går.

Men för att förhindra att det egna elsystem överbelastas så är det vanligt att företag och BRF:er använder lastbalansering, en teknik där man anpassar elbilsladdningen till elförbrukningen i övrigt och förser laddboxarna och laddstolparna med ström därefter. På så sätt undviker man att elbilsladdningen överbelastar elsystemet, vilket du kan du läsa mer om här.

Checklista: välj leverantör av elbilsladdning till din parkering

Vill du ha mer tips på vad du ska tänka på när du väljer mellan leverantörer och offerter för elbilsladdning till brf:en eller företagets parkering? Ladda ner vår checklista.

Ladda ner checklistan!

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen