Varför ska min fastighet ha fjärrvärme?

4 min
Richard Lundström
10 dec, 2019

Fjärrvärme är en gammal uppfinning som funnits i Sverige sedan 40-talet. Omodernt kanske någon tycker, men tvärt om är det i högsta grad aktuellt! Med både en miljödebatt och diskussion om effektbrist är uppvärmning en central fråga. Men är fjärrvärme rätt för din fastighet?

Fjärrvärme är ett gemensamt värmesystem där varmvatten produceras centralt och leds i isolerade rörledningar fram till fastigheter som får sina egna varmvatten- och radiatorsystem uppvärmda. Sverige började bygga fjärrvärmeverk på 1940-talet när allt fler flyttade till städer och behovet av el och värme ökade. Istället för att man i varje fastighet själv skulle elda för sin uppvärmning så gjordes detta centralt. På köpet minskade man föroreningarna rejält och luftkvalitén blev snabbt mycket bättre. Idag står fjärrvärmen för ungefär hälften av all uppvärmning i Sverige.

Är fjärrvärme rätt val för dig?

Att välja fjärrvärme är ett långsiktigt val och blir för många en kostnadsfråga. Har du redan fjärrvärme framdraget till din fastighet så är det bästa att använda det både ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. Om du upplever att du får dålig effekt så kan du se över och optimera din nuvarande anläggning.

Har du inte fjärrvärme idag? Eller ska du bygga nya fastigheter? Då är frågan hur nära fjärrvärmenätet är. Hur mycket det skulle kosta att dra fram det till fastigheten i förhållande till ditt energibehov? Att dra fram fjärrvärme innebär en stor kostnad initialt, men sedan kommer du ha ett system som är bekvämt till en låg kostnad under väldigt många år framöver. Är ni flera fastigheter som kan gå samman så kan ni dela på kostnaderna.

Miljösmart

Just nu talas det en del om den framtida utmaningen med ett elektrifierat samhälle. En styrka hos kraftvärmeverk är att man tar tillvara den spillvärme som uppstår vid fjärrvärmeproduktionen och gör el av den. Istället för att förbruka el så skapas alltså el samtidigt som fjärrvärmen, till skillnad från andra uppvärmningsalternativ som drar el.

Dessutom eldas Mölndal Energis kraftvärmeverk endast med förnybart biobränsle i form av restprodukter från bland annat skogsindustrin som bark och kvistar. Dagens svenska fjärrvärmeverk har höga krav på luftrening så utsläppen är mycket små. Den vita rök som ibland syns ovanför Riskullaverkets skorsten är alltså inte utsläpp utan vattenånga.

Bekvämt

Med fjärrvärme så har du en fjärrvärmeanläggning som kräver mycket lite tillsyn. Om den får service någon gång om året så kommer den att hålla i lång tid framöver. Ofta håller en anläggning i runt 25 år.

Tryggt

Tillförlitligheten hos fjärrvärme är mycket hög, det är ovanligt med avbrott och liknande.

Stabila priser

Dessutom är priset stabilt över tid. Nästkommande års priser för Mölndal Energi diskuteras tillsammans med kunder i något som kallas Prisdialogen. Prisdialogen minskar risken för onödiga prishöjningar och skapar en transparens och förståelse mellan kund och leverantör.

Värme och kyla samverkar

För dig med stora kommersiella lokaler som även har ett behov av kyla sommartid så kan fjärrkyla vara en bra lösning. Fjärrvärme och fjärrkyla är två olika system men samverkar på ett väldigt smidigt sätt.

Det finns många fördelar med fjärrvärme, läs gärna mer om hur det funkar nedan. Har du frågor så tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer.

Fjärrvärme - så här funkar det

Läs mer om hur fjärrvärme fungerar, olika sätt att producera fjärrvärme och dess fördelar och nackdelar.

Ladda ner guiden!

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen