Vem kan få fjärrkyla?

4 min
Peter Öhman
4 okt, 2022

Fjärrkyla är ett utmärkt sätt att ge större byggnader som kontor, sjukhus och gallerior komfortkyla. Det är driftsäkert, resurseffektivt och smidigt. Men tyvärr är det inte ett möjligt alternativ för alla. Så här vet du om du kan få fjärrkyla till din fastighet.

Jag berättar ofta om fjärrkylans många styrkor och fördelar. Trots det så finns det stunder när jag inte kan rekommendera det. Ibland blir helt enkelt kostnaderna för stora, i andra fall är det inte tekniskt möjligt. Här har jag sammanställt några punkter som avgör om fjärrkyla är bästa valet för er.

Större fastigheter

Det kan låta skönt med lite kyla hemma på sommaren, men fjärrkyla är idag ingen lösning för privatpersoner. Även om fjärrvärme är perfekt för villor och radhus så är fjärrkyla inte det. Vår förbrukning av komfortkyla är inte tillräckligt stor för att det ska vara lönsamt. Fjärrkyla är i stället en aktuell lösning för större fastigheter som kontor, sjukhus, köpcenter och liknande.

Närhet till fjärrkylanät

Precis som med fjärrvärme är närhet till ett nät en viktig aspekt. Att dra ledningar är en förhållandevis stor kostnad och för varje extra meter som ska dras tickar kostnaden på. Är det ett stort område som ska förses med fjärrkyla så är det större chans att investeringen blir lönsam.

Nybyggnation

Fjärrkyla är framför allt aktuellt vid nybyggnation. Fjärrkyla behöver nämligen ett vattenburet köldbärarsystem som är designat för fjärrkyla. Det går att dra in fjärrkyla i existerande byggnader men eftersom det ofta kräver att man får bygga om hela kylsystemet är det sällan lönsamt.

Kluster av byggnader

En fördel är också om det är ett kluster av byggnader som ska byggas. Eftersom dragning av fjärrkylarören är en stor del av kostnaden blir det billigare ju fler hus som kan dela på den. Finns det flera byggare i området är det därför en klok idé att gå samman och diskutera en gemensam investering.

Kapacitet hos leverantör

Till sist så behöver också din leverantör ha kapacitet nog att leverera den mängd fjärrkyla du har behov av.

Här i Mölndal byggs flera nya områden och därför har vi som fjärrkylaleverantör valt att öka vår produktion. En ny anläggning håller just nu på att byggas på Riskulla och den kommer leverera kyla till bland annat GoCo, MIMO, Forsåker och Lunnagården. Så även om inte din leverantör har kapacitet idag kan de ibland lösa det om efterfrågan är tillräckligt stor.

Tveka inte att höra av dig till mig och mina medarbetare om du funderar på om fjärrkyla är möjligt för din fastighet.

Jag är intresserad av fjärrkyla

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen