Effekthandel Väst: Maxtak på elförbrukningen avlastade elnätet under vintern

5 min
Rebecca Sinnerstedt
6 mar, 2024

Genom att sätta ett tak på sin elförbrukning mellan vissa bestämda klockslag när belastningen är hög kan effekttoppar i elnätet dämpas. Därför har produkten ”Max usage” testats på Effekthandel Väst under vintern. Upplägget har testats för elbilsladdning och industrier och har gett goda resultat i både Göteborg och Mölndal.

Effekthandel Väst är en lokal flexibilitetsmarknad där Göteborg Energi Nät och Mölndal Energi Nät köper effektkapacitet från elnätsanslutna företagskunder eller så kallade aggregatorer som gör det möjligt för mindre elanvändare att samlat erbjuda effekt. Max usage innebär att leverantören sätter ett maxtak på sin elförbrukning långsiktigt. Detta passar flexleverantörer som på förhand vill anpassa sitt effektuttag och på så sätt minska administrationen kring handeln på marknadsplatsen.

På Renova sattes till exempel en effektbegränsning på 75 kW klockan 7:00-10:00 varje vardag i januari. Det kan jämföras med en historisk förbrukning dessa timmar på 300 kW.

− På våra sorteringsanläggningar Högsbo och Skräppekärr kör vi med ganska elintensiva krossar som startar på morgonen. När vi i diskussioner med Göteborg Energi konstaterade att den kritiska tiden för elnätet är mellan 06:00-10:00 såg vi att det inte var några stora problem att skjuta på starten av krossarna. För oss är det självklart att vara med som aktör på Effekthandel Väst och bidra till omställningen på alla sätt vi kan. Genom att praktisera max usage kan vi på ett konkret sätt motverka effekttoppar i elnätet och samtidigt tjäna några kronor, säger Pontus Gimfalk, elchef på Renova Miljö AB.

Max usage togs fram för att fler skulle kunna delta på marknaden och framför allt med elbilsladdning i åtanke. Detta är något som testats hos GoCo Health Innovation City och deras arbetsplatsparkering som hanteras av Vattenfall InCharge. Där har man begränsat laddeffekten mellan klockan 08:00-12:00 på vardagar.

− Vi på GoCo Health Innovation City arbetar med en stadsdelsutveckling som i sig kräver ökade effektuttag ur det lokala elnätet och vill därför göra vad vi kan för att minimera detta. Denna nya funktion innebär en tillfällig halvering av effektuttaget för anslutna elbilar under några timmar på morgonen de kallaste dygnen på året, men ska inte påverka bilföraren som ändå laddar en hel dag. Detta innebär i dagsläget ingen större intäkt för vår del men vi kan alla dra vårt strå till stacken för att inte belasta elnätet mer än nödvändigt, säger Niklas Angestedt, Real Estate Manager på GoCo Health Innovation City.

− Jag är jätteglad över att vi ser de här resultaten, vilket visar på att produkten fyller ett syfte och det går att bidra med flex på flera olika sätt. Vi ser verkligen en potential i uppskalning. Dessutom är det kul att intresset är stort, både från potentiella flexleverantörer och branschkollegor, säger Therese Caesar, flexibilitetsansvarig på Göteborg Energi Nät.

Även Fredrik Lundmark, VD på Mölndal Energi Nät konstaterar att max usage har varit lyckosamt under vintern.

− Handeln med effekt är visserligen bredare än max usage, men tack vare den erfarenhet och kännedom vi har av vårt elnät så har vi ändå träffat väldigt rätt. Det hjälpte oss bland annat att sänka belastningen när vi hade en ny rekordtopp på effektuttag mot regionnätet i januari, säger han.

Fakta om Effekthandel väst

  • Effekthandel Väst är en lokal flexibilitetsmarknad där Göteborg Energi Nät AB (GENAB) och Mölndal Energi Nät (MENAB) köper effektkapacitet från elnätsanslutna företagskunder eller så kallade aggregatorer.
  • Handeln sker i samarbete med NODES, en oberoende marknadsoperatör, på deras marknadsplats.
  • Företag eller aggregatorer säljer effekt genom att tillfälligt dra ner sin elanvändning, alternativt höjer sin elproduktion eller överför el från batterier för att minska belastningen på elnätet. Elnätsägare köper effekten för att skydda elnätet när belastningen väntas bli stor.
  • Marknaden är öppen från 1 december till 31 mars.

För mer information kontakta:
Cecilia Erdalen, presschef på Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se
Rebecca Sinnerstedt, innehållsredaktör Mölndal Energi, 031-7499367, rebecca.sinnerstedt@molndalenergi.se

 

 

 

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Arkiv

see all

Prenumerera på nyheter