<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

GoCo Health Innovation City väljer fjärrvärme och fjärrkyla från Mölndal Energi – ett viktigt steg när planeringsfasen övergår till genomförande

3 min
Mattias Sjöstrand
25 maj, 2020

Nu är avtalet underskrivet, det blir förnybar Mölndalsproducerad fjärrvärme och fjärrkyla för GoCo Health Innovation City. Ett samarbete mellan de båda företagen har diskuterats ett tag och avtalet var ett viktigt steg när genomförandefasen nu är inledd. Byggnationen av det första huset är redan igång och det väntas stå klart redan i september 2021.   

GoCo Health Innovation City väljer fjärrvärme och fjärrkyla från Mölndal Energi_foto Mölndal Energi

­− Det känns väldigt bra att vi hittat ett avtal med ett Mölndalsföretag och får lokalt producerad och förnybar energi till området. Vi har ett bra samarbete och har hittat en lösning som både är flexibel och långtidsorienterad. Vi har redan påbörjat byggarbetet så detta samarbete är viktigt för att kunna fortsätta med den enligt plan, säger Peder Wahlgren, CEO GoCo Developement.

Huset som nu byggs kommer att hyras av Fujirebio, ett japanskt cancerdiagnostiksföretag. Sammanlagt kommer det byggas åtta byggnader med 7 000 arbetsplatser för 350 små och stora företag, forskare och studenter. Visionen är att bli Sveriges största life science-kluster.

Avtalet med Mölndal Energi innebär att fastigheterna kommer att kopplas in på fjärrvärmenätet. Det kommer också att byggas en ny anläggning för fjärrkyla, vilket i förlängningen kommer att öppna upp möjligheten för fler fastigheter i Åbro med närområde att koppla på sig.

− Det är fantastiskt att få följa med och vara en del av hur staden växer och expanderar just nu genom innovativa projekt som GoCo Health Innovation City. Detta är också ett väldigt bra samarbete för Mölndals Stad. När de väljer fjärrvärme istället för el som uppvärmningslösning finns det mer rörelseutrymme i nätet, vilket är viktigt när vi får allt fler eldrivna fordon och när fossila bränslen ersätts av el. Det är långsiktiga processer och då är det glädjande att se att de väljer att satsa på den här lösningen, säger Christian Schwartz, vd Mölndal Energi AB.

Mölndal Energi blev 2018 första energiföretaget i Sverige att vara helt fossilfria i sin egen verksamhet.

För ytterligare information kontakta:
Christian Schwartz, vd Mölndal Energi, via Mölndal Energis växel 031-86 65 00
Peder Wahlgren, CEO GoCo Developement, 0705 17 11 47, peder@goco.se
Mattias Sjöstrand, kommunikationschef, 708-92 08 07, mattias.sjostrand@molndalenergi.se

Prenumerera på nyheter