<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Granlämning men ingen vanlig julgransplundring hos Mölndal Energi denna vinter

2 min
Mattias Sjöstrand
23 nov, 2020

Söndagen den 10 januari är Mölndalsborna välkomna att lämna sin gran hos Mölndal Energi på Aminogatan. Dock blir det inte den traditionella julgransplundring som hållits de senaste 11 åren.

─ I de tider som råder med Covid-19 har vi dragit slutsatsen att vi inte kommer bjuda in till den traditionella julgransplundringen. Helt inställt är det dock inte, vår ambition är att Mölndalsborna ska kunna lämna sin gran som vanligt så den kan flisas och omvandlas till el och värme i Riskullaverket, säger Christian Schwartz, VD på Mölndal Energi.

Granlämningen kommer att ske den 10 januari mellan kl 11:00-14:00. Mölndalsborna kommer att kunna köra in med bil på Riskullaområdet där det är skyltat en tydlig slinga som de kan följa. Några medarbetare från Mölndal Energi kommer vara på plats för att se till att granlämnandet flyter på så smidigt som möjligt. För att hålla avstånd kommer en bil i taget få lasta av sin gran och max två personer får gå ut från varje bil.

Datum: söndag 10 januari 2021
Tid: kl. 11.00 – 14.00
Plats: Riskullaverket, Aminogatan 21, Mölndal

För ytterligare information kontakta:
Mattias Sjöstrand, kommunikationschef Mölndal Energi 031-866546 mattias.sjostrand@molndalenergi.se

 

Prenumerera på nyheter