<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Kraftvärmeverket igång efter sommaren

1 min
Rebecca Sinnerstedt
23 sep, 2020

Nu är vårt kraftvärmeverk igång igen efter sommarens revision. Varje sommar genomför vi underhållsarbete och inspektioner för att kunna säkerställa driften vintertid.

Under sommaren får vi istället värme från Göteborg Energi som då har ett överskott av restvärme. I år hade de ett fortsatt överskott vilket gjort att vi skjutit fram vår uppstart två veckor. Att vi kan ha ett sådant flexibelt samarbete är värdefullt, då vi kan ta vara på de resurser som finns i regionen.

Under revisionen har vi bland annat gjort underhållsarbeten av bränsle- och asksystemet och en stor generatorsinspektion. Allt har fungerat smidigt och nu är vi redo för en ny vintersäsong.

Kraftvarmeverket-igang-efter-sommaren

 

Prenumerera på nyheter