<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Marknadskommentar augusti

3 min
Henrik Lyngåker
12 aug, 2020

Trots rekordhöga nivåer i de nordiska vattenmagasinen var spotpriserna periodvis mycket höga under inledningen av sommaren. Detta gällde dock bara de södra delarna av landet, i norr var priserna betydligt lägre. Så är det fortfarande.

Anledningen är att kapaciteten i stamnätet inte räcker till. I norr produceras billig vind- och vattenkraft, men den kan inte exporteras till de södra delarna av landet i tillräckligt stor omfattning. Svenska Kraftnät har också infört ytterligare begränsningar under sommaren för att säkerställa att nätet klarar av överföringen utan avbrott. Att mycket av kärnkraften är avstängd för revision, vilket de gör årligen under sommaren för att se över verken, förstärker problemet.

Jämfört med ett normalår är priserna ändå relativt låga på månadsbasis, även i södra Sverige. Vår bedömning är också att prisskillnaderna kommer att jämnas ut i höst när kärnkraften är tillbaka. Att det har kommit mindre nederbörd än normalt under sommaren pekar också i den riktningen. Det innebär att vattenkraftsproducenterna på sikt kan få bättre kontroll och justera upp sina priser. I nuläget, när magasinen är fyllda till brädden, har de inget annat val än att producera för fullt – oavsett hur lågt priset är. Läget är dock mycket osäkert. Överproduktionen i vattenkraftsområdena kan också fortsätta ändå fram till årsskiftet.

De fasta priserna har gått ned under sommaren. Priset på utsläppsrätter, som har stor betydelse eftersom mycket av elproduktionen i Europa kommer från gas- och kolkraft, nådde en topp i mitten av juli men har sedan rört sig nedåt. Vi tror på en fortsatt svag utveckling. För närvarande är det dock mycket som är osäkert även på fastprismarknaden. Det är ingen som vet hur spridningen av coronaviruset kommer se ut i höst och vilka restriktioner som olika länder kommer att införa. Kombinationen av överfyllda vattenmagasin och problem med överföringskapaciteten gör alltså läget ännu mer svårbedömt. Vår rekommendation är att avvakta.

Marknadskommentar augusti 2020_vass

 

Prenumerera på nyheter