<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Marknadskommentar december

2 min
Henrik Lyngåker
8 dec, 2020

Det varma vädret håller i sig. Även om temperaturen har sjunkit jämfört med toppnoteringarna i början av november – då det vissa dagar var sju-åtta grader varmare än normalt – går det inte att prata om något riktigt vinterväder. Detta gör att elpriserna fortfarande är mycket låga, framför allt i norra Sverige där det också finns god tillgång på billig vattenkraftsproduktion.

I södra Sverige är priserna högre. Det beror på att tillgängligheten i kärnkraften, som är lokaliserad i de södra och mellersta delarna av landet, har varit sämre än på många år samtidigt som överföringen av el inom det nordiska kraftsystemet har fungerat dåligt under en längre tid. Detta gör att vindkraften har en mycket stor inverkan på elpriset för närvarande. När det blåser mycket blir priserna ibland lika låga som i resten av landet. När det blåser mindre kan de snabbt bli 30-40 öre högre.

Under året har det byggts upp ett stort överskott i de nordiska vattenmagasinen. Oavsett hur vädret utvecklar sig de kommande veckorna kommer det finns mycket vattenkraft att producera i vinter. Det gör att risken för riktigt höga vinterpriser är lägre än vanligt. Samtidigt har en hel del kärnkraft tagits ur drift de senaste åren och vid årsskiftet försvinner även Ringhals 1. Därför finns en risk att priserna blir höga i kortare perioder med kallt väder och lite vind.

Även de fasta elpriserna är låga för närvarande. Det är stort fokus på just överskottet av billig vattenkraftsproduktion. Andra parametrar som styr elpriset, som till exempel priset på utsläppsrätter, pekar egentligen i motsatt riktning. När vattenöverskottet väl har minskat till mer hanterbara nivåer finns därför risk att elpriserna går upp. Vi tycker det är ett bra att läge att teckna fast avtal nu.

Prenumerera på nyheter