<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Rekordmycket vindkraftsel producerades under 2020 från Mölndal Energis vindkraftverk

2 min
Mattias Sjöstrand
1 feb, 2021

Inledningen av 2020 var riktigt blåsig vilket ledde till ett rekordår för vindkraften med mycket förnybar el i nätet. Mölndal Energis tre vindkraftverk har gjort sitt bästa år hittills. De producerade hela 18 750 000 kWh el, vilket räcker till cirka 8000-9000 lägenhetskunders elanvändning i ett år.

P9230325

─ Det kan vara svårt att få grepp om hur mycket 18 750 000 kWh el är, men om man jämför med vårt tidigare rekordår 2017 då vi producerade 17 680 000 kWh så ser man att det är en stor skillnad. En fjärrvärmevärmd lägenhet använder ungefär 2000-2500 kWh el per år. Utifrån det så stod våra vindkraftverk för elen till cirka 8000-9000 av våra lägenhetskunder, säger Christian Schwartz, VD på Mölndal Energi.

Mölndal Energi har tre vindkraftverk, ett på Dalboslätten söder om Mellerud, ett i Håkantorp utanför Vara och ett i Tanum. De har drivits av Mölndal Energi sedan 2013, 2015 och 2016. Förra året blev det år då de producerat som mest el hittills.

─ Att öka mängden förnybar el är en central del i att skapa ett hållbart samhälle. Därför är det mycket glädjande att nu se vilket fantastiskt år 2020 år blev för vindkraften. En stor utmaning framåt är att se till att elen används där den behövs som mest, i omställningen till ett fossilfritt samhälle, säger Christian Schwartz, VD på Mölndal Energi.

Under 2020 stod vindkraften för 17 procent av den producerade elen i Sverige, vilket är en ökning på 40 procent jämfört med 2019. Anledningen är att vindkraften byggts ut i kombination med att det varit ett mycket blåsigt år.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Sjöstrand, kommunikationschef Mölndal Energi 031-866546/0708-920807 mattias.sjostrand@molndalenergi.se

* Källa Energiföretagen Sverige 

Prenumerera på nyheter