7 tips: Använd din energistatistik för att spara el och energi

8 min
Peter Öhman
25 jul, 2023

Kunskap är makt. Det gäller även när det kommer till din verksamhets energianvändning. De flesta energibolag har någon form av Mina sidor där du kan följa din förbrukning. Men hur omvandlar du alla siffror och grafer till faktiska energibesparingar? Här bjuder jag på mina sju bästa tips.

I den här artikeln kommer jag koppla mina tips till funktioner i Mölndal Energis Mina sidor. Men oavsett om du är kund hos oss eller inte så tror jag att du kan få nytta av tipsen.

Längst ner hittar du dessutom inspelningen av vårt webbinarium där vi går igenom hur du använder Mina sidor och vilka funktioner som finns.

1. Lär känna ditt förbrukningsmönster

Mitt första tips är både enkelt och svårt samtidigt. Steg ett i att börja spara el och energi är nämligen att titta på hur din förbrukning ser ut idag.

Vid en första anblick kan det kännas som om det bara är en massa staplar och siffror. Men genom att titta närmarna på staplarna kan du snart se ett mönster, när på dygnet, veckan och året används mest el och energi? Vilka fastigheter använder mer el och fjärrvärme? När du lär känna ditt förbrukningsmönster blir det lättare att upptäcka delar som sticker ut. Och då är det lättare att se var energibesparingsåtgärder gör störst skillnad. Vilket för oss vidare till nästa tips:

2. Jämför fastigheter mot varandra

Har du flera fastigheter kan du jämföra dem mot varandra. Varje fastighet har så klart sina egna unika förutsättningar, men genom att jämföra dem med varandra kan du få en fingervisning om det är någon fastighet som har större behov av energieffektivisering än en annan.

I vårt verktyg kan du lägga in uppgifter för varje anläggning, bland annat area, under Administration av anläggningarAnläggningar och sen klicka på Fler val. När du gör det kan du sen i Rapportcenter få ut energiprestanda per kvadratmeter, vilket gör det enklare att jämföra fastigheterna.

Med fjärrvärme blir den här jämförelsen väldigt användbar. När det kommer till el är det svårare eftersom det är fler saker än fastigheten i sig som påverkar elanvändningen.

7 tips energistatistik_1

3. Jämför mot föregående år

Du kan också jämföra mot föregående år. Detta är framför allt användbart om du gjort energieffektiviseringar – hur stor effekt har de fått? Eller om du installerat en ny maskin – gör den skillnad för energiförbrukningen i stort?

Här spelar så klart temperatur och andra årsvariationer in, men över tid kan du ofta se trender. Välj en månad och jämför den mot samma månad föregående år.

7 tips energistatistik_2

4. Upptäck fel i tid med hjälp av larm

En funktion som är väldigt praktisk är möjligheten att sätta larm. Även om jag själv tycker att el och energi är väldigt intressant, så förstår jag om du inte har tid att ständigt gå in och kolla på Mina sidor. Då är larm ett bra sätt att upptäcka avvikelser i tid. För ju snabbare ett fel kan upptäckas och åtgärdas, ju mindre skador hinner uppstå och desto lägre blir kostnaderna.

Du går in på Larm och Skapa nytt larm. Välj Anläggning och välj sen el eller fjärrvärme. Sätt en nedre och en övre gräns. En fördel är att du kan sätta olika larm för olika månader, vilket är bra då förbrukningen ofta varierar över året.

Om förbrukningen går utanför ditt spann får du ett meddelande till vald mailadress.

7 tips energistatistik_3

5. Se hur din fjärrvärmecentral mår med hjälp av flödet och dT

Statistiken kan med hjälp av Flöde och dT ge en indikation om hur din fjärrvärmecentral mår.

Man strävar ofta efter att ha ett lågt flöde, så att ditt värmesystem hinner ta upp så mycket värme som möjligt. Då blir också flödesdelen på din fjärrvärmekostnad lägre.

dT står för deltatemperatur vilket är skillnaden mellan framledningstemperatur och returtemperatur på fjärrvärmen. Här vill man tvärtom gärna ha ett högt värde. Det tyder på att man hinner ta vara på så mycket av värmen från fjärrvärmen som möjligt. På våra Mina sidor ser du ett beräknat värde för dT, inte det uppmätta. Men trots det kan du få en bra fingervisning om hur din anläggning mår.

Ett lågt flöde brukar ge ett högt dT och tvärtom. Skulle du upptäcka att någon central har högt flöde och lågt dT så kan det vara bra att se över den, trimma inställningarna eller göra en service.

6. Visualisera för kollegorna

För att kunna göra verklig skillnad och spara energi så är det viktigt att få med kollegorna på tåget. Då är det väldigt tacksamt att kunna visualisera förbrukningen i diagram och tabeller. Människor har ofta lättare att ta till sig information i bildform än i ren text och tal.

Under Rapportcenter finns det flera alternativ för olika rapporter som du kan ta fram och exportera ut.

7. Låt en expert se din statistik

Mitt sista tips är att ge statistiken till en expert. Mycket kan man göra själv, men ibland är det bästa att ta in en energiexpert som kan göra en energikartläggning eller liknande av fastigheten. Förutom att titta på själva fastigheten så har energiexperten mycket nytta av att sin din energistatistik.

På Mina sidor kan du gruppera de fastigheter som ska granskas och sen skapa en ny användare som får lov att ta del av den här statistiken. Du kan också exportera ut olika rapporter och dela dem.

Då är vi tillbaka där vi började, kunskap är makt, och ju mer underlag energiexperten får, desto bättre analys kan hen göra.

Hoppas mina tips var till hjälp och stort lycka till med din energieffektivisering.

Webbinarium: Så fungerar Mina sidor

Vill du få fler tips på hur du kan använda Mina sidor? Kolla på vårt webbinarium. 

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen