Fördelarna med att spara energi för fastighetsägare

4 min
Peter Öhman
1 feb, 2022

Varför ska du som kommersiell fastighetsägare spara energi? Det är ju dina hyresgäster och inte du som står för elnotan? Som jag ser det handlar det om långsiktig förvaltning, där du både axlar ett större ansvar samtidigt som du stärker dina kort gentemot såväl befintliga som potentiella hyresgäster.

De flesta större fastighetsföretag har fått upp ögonen för hållbarhetsfrågor och har redan hunnit jobba med energieffektivisering i flera år. Många har också en uttalad miljöpolicy, där energifrågorna är en viktig pusselbit.

Samtidigt märker jag och mina kollegor att inte riktigt alla fastighetsägare inser poängen med att spara energi när elräkningen inte belastar dem. Låt mig därför belysa de viktigaste fördelarna för dig som kommersiell fastighetsägare:

Du bidrar till att vi når klimatmålen

Fastighetsbranschen står för närmare en tredjedel av den totala energianvändningen i Sverige och en sjättedel av koldioxidutsläppen. Fastighetsägare spelar därför en strategiskt viktig roll i omställningen mot ett klimatneutralt samhälle och för att nå de uppsatta klimatmålen. Här vill jag slå ett slag för branschorganisationen Fastighetsägarnas guide Klimatplattformen som du enkelt kan ladda ned.

En god start är också att göra en energikartläggning för din fastighet. Då får du en överblick över hur fastighetens energianvändning ser ut tillsammans med förslag på åtgärder. Här kan du läsa mer om vad en energikartläggning är och vilka som kan och måste göra en.

Du höjer värdet på din fastighet

Sannolikt är ditt fastighetsägande långsiktigt. Då vet du också att ungefär tio procent av en fastighets livscykelkostnad utgörs av själva byggkostnaden och 90 procent av driftkostnaderna. Här har byggnadens konstruktion och tekniska installationer stor betydelse för energiåtgången. En god driftsekonomi, där du ser över och optimerar exempelvis utrustningen som reglerar värmen, ger lägre energikostnader över tid. Det fina i kråksången är att sänkta energikostnader gör att driftnettot blir högre, något som i sin tur höjer värdet på fastigheten.

Du ökar din attraktionskraft som hyresvärd

När du energieffektiviserar ökar du också dina möjligheter att miljöklassa fastigheten. Allt fler börjar få upp ögonen för klassificeringar som GreenBuilding, BREEAM och LEED, klassificeringar som bidrar till att fastigheten blir mer attraktiv för hyresgästerna. Min spaning är att efterfrågan på klimatsmarta och energisnåla hus bara kommer att öka, särskilt i tider när elpriserna slår i taket.

Du gör nuvarande hyresgäster nöjda

Det är svårt att omvandla alla investeringar till rena pengar. Tänk på att energieffektiviseringens mervärden, som exempelvis en bättre inomhus- eller arbetsmiljö, kan vara minst lika viktiga som själva kostnadsbesparingen. Nöjdare hyresgäster och färre klagomål skapar en goodwill för dig som fastighetsägare, något du inte bör underskatta.

Jag tror att hyresgäster generellt kommer att ställa allt högre krav på klimatanpassningar framöver.

Energieffektivisering kan göras i både stor och liten skala. Vi är gärna med och hjälper till på vägen, och kan till exempel hjälpa dig att optimera din fjärrvärmecentral, energideklarationer och energikartläggningar. Tveka inte att höra av dig till mig och mina kollegor.

Vi hjälper dig!

Prata med en specialist

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen