Så får du ut det mesta av din energideklaration

8 min
Daniel Gustafsson
7 jul, 2020

Att ha en aktuell energideklaration är ett lagkrav för de flesta fastighetsägare. Men att göra en energideklaration ger dig också möjligheten att spara både pengar och göra en insats för miljön. Här är våra tips på hur du kan få ut det mesta av ditt företags energideklaration.

En energideklaration visar hur mycket energi som går åt när en fastighet används. Med hjälp av den kan du till exempel jämföra olika fastigheter med varandra. Det de flesta kommer i kontakt med är energiklassningen, där fastigheten klassas från A till G, där C är nybyggnadsstandard.

Förutom energiklass finns mycket annan relevant information som kan hjälpa dig att lära känna fastigheten bättre, veta vilka åtgärder som du kan göra för att energioptimera och spara resurser, och den ger dig en anledning att kommunicera med dina hyresgäster.

Rekommendationer och kostnadseffektiva åtgärder

Energideklarationen innehåller en sektion som heter Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder. Här rekommenderar energiexperten vilka åtgärder som du kan göra för att fastigheten ska bli mer energieffektiv. Energiexperten gör också en uppskattning på hur mycket energi som skulle kunna sparas med de här åtgärderna.

Ta kontakt med energiexperten eller företaget som gjort energideklarationen och ställ frågor efter att energideklarationen är genomförd. Då kan du få en mer utförlig förklaring på vad de här förslagen innebär och vad som behöver göras.

Energianvändning

Energideklarationen har också en sektion som heter Energianvändning. Här listas och viktas den energi som används i fastigheten.

Primärenergianvändning

Det finns många olika termer och siffror på din energideklaration och en som är viktig att titta på är primärenergianvändning. Det är denna siffra som ligger till grund för energiprestandan och även vilken energiklassning huset får. Är det någon siffra du vill minska så är det denna.

Här beräknas inte bara hur mycket energi som används utan olika energislag viktas också beroende på hur bränslekrävande de är att framställa. Till exempel viktas el tyngre än annan energianvändning, eftersom det krävs mer bränsle per kWh för el än för värme. Är ditt mål att minska primärenergianvändningen så kan det därför vara bra att satsa på att minska just elförbrukningen. Primärenergianvändningen tar också hänsyn till var i landet fastigheten ligger, då en fastighet i Jokkmokk inte har samma förutsättningar som en i Mölndal.

Sticker någon siffra ut?

Under Energianvändning kan du också se vilken typ och hur mycket energi som används för uppvärmning och varmvatten. Vill du få ner fastighetens energianvändning så är det bra att börja där mest energi förbrukas idag, för där lär en insats göra störst skillnad.

Jämför med liknande byggnader

Byggstandarden har varierat över åren vilket gör att en äldre fastighet sällan har samma standard som en nybyggd. Därför kan det vara klokt att jämföra med liknande byggnader.

Längst ner på sidan kan du se vad fastigheten har för energiprestanda. Bredvid finns referensvärden där du dels kan jämföra mot en byggnad med nybyggnadskrav, dels mot liknande byggnader. Detta kan ge dig perspektiv på hur energioptimerad din fastighet är, utifrån de grundförutsättningar som finns.

Höj din energiklass

Energiklasserna är det som oftast syns utåt. Det visar dina nuvarande och potentiella hyresgäster hur energieffektiv fastigheten är. Det finns även andra fördelar med en hög energiklass. Till exempel erbjuder vissa banker så kallade ”gröna bolån” med minskad ränta, om du har energiklass A, B och ibland C.

Om du tittar på din fastighets energiprestanda (EP) och jämför mot nybyggnadskrav (referensvärde 1) som står i rutan bredvid, så kan du räkna ut hur nära du är att uppnå nästa energiklass. Kanske räcker det med att göra de föreslagna åtgärderna för att nå dit.

A = EP är ≤ 50 procent av kravet för en ny byggnad.
B = EP är > 50 - ≤ 75 procent av kravet för en ny byggnad.
C = EP är > 75 - ≤ 100 procent kravet för en ny byggnad.
D = EP är > 100 - ≤ 135 procent av kravet för en ny byggnad.
E = EP är > 135 - ≤ 180 procent av kravet för en ny byggnad.
F = EP är > 180 - ≤ 235 procent av kravet för en ny byggnad.
G = EP är > 235 procent av kravet för en ny byggnad.

Kommunicera din energideklaration

Som fastighetsägare är du skyldig att informera de som vistas i byggnaden om dess energiklass. Det brukar göras genom att information om energiklassen sätts upp i trappuppgången.

Men en energideklaration ger dig också en god anledning att kommunicera med dina hyresgäster. Har det till exempel gjorts energioptimerande insatser som nu resulterat i lägre primärenergianvändning eller energiklass? Eller är fastigheten äldre men har hög energiprestanda jämfört med liknande byggnader? Ta vara på möjligheten att kommunicera detta till hyresgästerna.

Det kan också vara så att energideklarationen visar på brister som behöver åtgärdas. Då kan den användas som ett argument för renoveringar och ombyggnationer som kan upplevas som störande för hyresgästerna. Visa att ni tar ansvar och gör insatser som är viktiga för att förbättra fastigheten.

Underlag i företagets miljö- och hållbarhetsarbete

Informationen i en energideklaration är också ett bra underlag för ditt företags miljö- och hållbarhetsarbete. Dels ur rapporteringssyfte, till exempel i en hållbarhetsredovisning. Dels genom att guida er i vilka insatser som kan göras för att minska fastighetens energiförbrukning och därmed påverkan på miljön.

Som hyresgäst

Som hyresgäst kan du titta på energideklarationen för att se hur fastighetsägaren tar hand om huset. Har de utfört en ventilationskontroll? Hur ser fastigheten ut jämfört med liknande byggnader? Hos Boverket kan du beställa senast utförda energideklaration. Fastighetsägare kan få den till sin email medan övriga personer kan få den via posten.

Ta vara på informationen

Sammanfattat får du ut mycket värdefull information av en energideklaration som kan användas i ditt företags kommunikation, miljöarbete och framförallt för att förbättra och energioptimera fastigheten.

Vill du göra en energideklaration? Eller har vi utfört en energideklaration för dig? Hör av dig till oss. 

Prata med en specialist

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen