Så sparar du el på kontoret

3 min
Peter Öhman
7 dec, 2021

Med några enkla åtgärder kan du spara el på kontoret, vilket bidrar till reducerade kostnader och minskad miljöpåverkan. I den här artikeln går jag igenom hur fördelningen av elanvändningen ser ut på kontoret och beskriver några energieffektiviserande åtgärder som du kan genomföra på ditt arbete.

Allt fler företag strävar efter att minska sin miljöpåverkan. Det kanske är en av anledningarna till att du vill spara el på kontoret. En annan anledning kan vara att du vill minska kostnader i tider med höga elpriser. Oavsett vad motivet är finns det oftast en stor potential att spara el på kontoret med några enkla åtgärder.

Kartläggning av elanvändning på kontoret

Enligt en undersökning* där Energimyndigheten genomförde energiinventeringar i kontorslokaler upptäckte man hur elanvändningen fördelade sig på olika användningsområden.

Fördelning elanvändning kontor, belysning 22%, Kylmaskiner 10%, PC 15%, Datahall och servrar 11%, Övriga apparater 8 %, diverse ospecifierat 7 %, Fläktar 18 %, Övrigt fastighetsel 9%.

*Förbättrad energistatistik för lokaler – ”Stegvis s t i l” Rapport för år 1. Inventeringar av kontor och förvaltningsbyggnader, Energimyndighetens rapport 2007:34

Energieffektiviserande åtgärder

Det finns många energieffektiviserande åtgärder som du kan genomföra genom att ändra rutiner och öka medvetenheten på din arbetsplats. Här är några enkla tips på åtgärder som ofta ger goda resultat.

Belysning

Det är belysning som står för den största elförbrukningen i kontorslokaler. Därför kan du göra stora besparingar genom att öka medvetenheten bland dina kollegor. Tillsammans bör ni sträva efter att aldrig lämna ett tomt rum med tänd belysning. Det är extra viktigt i utrymmen som tillfälligt används under dagen, till exempel badrum, hissar eller konferensrum. Se till att belysningen är släckt på kontoret de timmar det inte används, oftast under nätter och helger. Om man vill använda belysning på ett optimalt sätt är rörelsedektorer en bra lösning.

PC

Att försörja samtliga datorer med el är en förutsättning för att medarbetare ska kunna utföra sitt arbete. Men eftersom de står för cirka 15 procent av den totala elförbrukningen på kontor kan små åtgärder leda till relativt stora besparingar. Försök att få dina kollegor att dra ut laddare och stänga av datorer när de inte används. Man kan även spara el genom att använda energisparläge.

Datahall och servrar

Att kyla datahallar och servrar kräver mycket energi, därför är det bra att undvika att placera andra maskiner som kräver kyla i samma rum som servrarna. Genom att lagra filer med molntjänster istället för på lokala servar kan du även reducera den energi som går åt för att driva dina servrar.

Utöver dessa direkta energieffektiviserande åtgärder kan det även vara bra att fundera på hur mycket el vissa apparater förbrukar. En ny skrivare, kopiator eller kylskåp drar mindre el än äldre modeller. I vissa fall kan det därför vara lönsamt att ersätta äldre apparater som har hög elförbrukning.

Jag hoppas dessa tips kan underlätta för dig som vill spara el på kontoret och därmed reducera kostnader och minska miljöpåverkan.

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen