Batterilagring solceller: hur funkar det?

6 min
Lena Olsson Ingvarson
9 mar, 2021

Går det att spara el från solceller? Ja, det är faktiskt möjligt, framförallt kortare stunder, om man väljer att koppla sin solcellsanläggning till ett batteri. Det är en häftig känsla att kunna vara så gott som självförsörjande på el, och det var därför jag själv valde att installera ett solcellsbatteri. Här beskriver jag kortfattat hur upplägget med solceller och batterilagring funkar.

För ett år sedan installerade jag en solcellsanläggning på min villa och kopplade den till ett batteri. Jag hade tittat på solceller ett tag eftersom jag visste vilken fin kombination det är med fjärrvärme. När det väl var dags att titta på upplägg valde jag att även installera ett solcellsbatteri. Anledningen var att jag i högre grad ville kunna använda min egenproducerade solel. När det kommer till större verksamheter och fastigheter är upplägget någorlunda samma som för en villa, men i mycket större skala.

Lagra överskottselen med solcellsbatteri

Solceller producerar mest el mitt på dagen. I bostäder används el som mest morgon och kväll, medan företags elanvändning mer beror på vilken verksamhet som bedrivs. Som solcellsägare säljer du därför ofta el som produceras mitt på dagen, men får köpa el vid andra tidpunkter.

Det ett solcellsbatteri gör är att det laddas när solcellerna producerar ett överskott av el, så att elen kan användas när det finns ett underskott, till exempel på kvällen eller morgonen. Att installera ett batterilager gör att du i högre grad kan använda den el du producerar, istället för att sälja den.

Litiumjonbatterier vanligast

Det vanligaste solcellsbatteriet idag är litiumjonbatteri. Det har ett högre inköpspris än blysyra- eller nickelmetallhybridbatterier. Detta vägs dock upp av dess höga verkningsgrad, högre urladdningskapacitet och bättre tålighet mot laddningscykler, vilket gör att totalkostnaden oftast blir lägre.

Hitta rätt upplägg för ditt batterilager

När du installerar solcellsbatterier så ska de dimensioneras mot solcellsanläggningen och mot din egen förbrukning för att komma till sin rätt. En vanlig fråga är också var de ska placeras. Det handlar bland annat om hur de på ett bra sätt kan kopplas till solcellerna. Men också var de kan stå utifrån de säkerhetskrav som finns.

Batterilagring och säkerhet

Det kan vara bra att veta att det med litiumjonbatterier finns en förhöjd säkerhetsrisk vid brand, då de blir nästintill omöjliga att släcka. Batterilager som uppfyller gällande regelverk och standarder anses dock som säkra, det ska mycket till innan ett sådant batterilager drabbas av så allvarliga fel att det börjar brinna.

Av den anledningen är det extra viktigt att inte tumma på säkerheten. Det finns, framförallt vid större batterilager, flertal krav på ventilation och placering. Vill du läsa mer om säkerhet så har Elsäkerhetsverket samlat råd för installation av batterilager. Där kan du också kolla att leverantören är godkänd för den här typen av elarbete.

Att spara el över året - vätgas

Är du intresserad av att spara egenproducerad solel från sommarhalvåret till vinterhalvåret så är det istället en vätgasanläggning som är aktuell. Detta är fortfarande ovanligt, då det är en stor och krävande investering som framförallt är aktuell för större solcellsanläggningar. Energiförlusten när el omvandlas till vätgas och sedan tillbaka igen är också mycket högre än vid batterilagring, men kan vara aktuell om man vill bli självförsörjande på el över året.

Är batterilagring något för din verksamhet?

Låter detta intressant för dig och din verksamhet? Steg ett är att kolla om ditt tak passar för solceller, vilket du kan läsa om här. Nedan kan du också ladda ner en guide med tips och råd till företag som funderar på solceller.

Steg två är att fundera på om batterilagring är rätt för din verksamhet. Här kan du läsa min kollega Anders artikel om lönsamhet för solcellsbatterier, framförallt vid effekttoppar. Men det är inte bara lönsamheten som är avgörande vid den här typen av investeringar. Kanske är det lika viktigt för dig och din verksamhet att i högre grad kunna ta vara på er egenproducerade solel och göra en god insats för miljön? Fundera på vad som är viktigast för just din verksamhet.

Har du några frågor så kan du alltid ställa dem till mina kloka kollegor, här kan du boka ett digitalt möte.

Guide solceller till företag

Den här guiden innehåller tips och råd till dig som funderar på att skaffa solceller till ditt företag.

Ladda ner

Set a Call-to-Action button to activate the box

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen